MUS4218 – Methodological topic: Cognitive musicology

Schedule, syllabus and examination date

Choose semester

Course content

The course provides knowledge and skills in current research methods in cognitive musicology, and will examine various aspects of musical experience through reflection on and practical experience with both notation-based and non-notation-based approaches to musical analysis, including the use of computer-based methods, within a broad spectrum of genres. Current research methods will be 

Emnet skal gi innsikt og ferdigheter i aktuelle forskningsmetoder innen kognitiv musikkvitenskap. Emnet vil belyse ulike sider ved musikkopplevelse gjennom refleksjon over og praktisk erfaring med både notebaserte og notefrie musikkanalytiske metoder, herunder også bruk av forskjellige dataverktøy, alt innen en genreovergripende ramme. Aktuelle forskningsmetoder vil bli anvendt på forskjellige musikalske elementer som melodi, frase, harmonikk, instrumentasjon, klangfarge, sound, tekstur, rytme og groove, og på ulike temaer som emosjoner, ekspressivitet, fremføring, sjanger/stil, improvisasjon, komposisjon, m.m., samt samspillet mellom lyd, bevegelse, og synsinntrykk i musikk og multimedia.

Learning outcome

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne til teorier og metoder innen videregående forskning på musikalsk lyd i ulike sammenhenger
  • vite hvordan å kunne velge ut og utforske opplevelsesmessige framtredende trekk i musikken som klang, samklang, bevegelse og ekspressivitet
  • kjenne prinsipper for forskning på skaping og utøving av musikk
  • være i stand til å vurdere og foreta valg av egnede metoder for selvstendig arbeid med forskningsprosjekter

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap eller et annet masterprogram ved UiO

Recommended previous knowledge

Kunnskaper tilsvarende MUS4225 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen

Teaching

Undervisningen går over 12 dobbelttimer hvorav 8 er forelesninger og 4 er labøvelser og prosjektpresentasjoner. Et obligatorisk seminarinnlegg og fire labøvelser må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Examination

Final term paper (15 pages, each containing approx. 2.300 characters, spaces not included) to be handed in by a specified deadline at the end of the semester with title and topic to be approved by the course tutor. 

The assessment criteria for MUS4218 can be found here.

Submit assignments in Inspera

You submit your assignment in the digital examination system Inspera. Read about how to submit assignments in Inspera.

Use of sources and citation

You should familiarize yourself with the rules that apply to the use of sources and citations. If you violate the rules, you may be suspected of cheating/attempted cheating.

Language of examination

You submit your term paper in English.

Grading scale

Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F is a fail. Read more about the grading system.

Explanations and appeals

Resit an examination

Withdrawal from an examination

It is possible to take the exam up to 3 times. If you withdraw from the exam after the deadline or during the exam, this will be counted as an examination attempt.

Special examination arrangements

Application form, deadline and requirements for special examination arrangements.

Evaluation

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Did you find what you were looking for?

Facts about this course

Credits

10

Level

Master

Teaching

Every spring

Examination

Every spring

Teaching language

English