MUS4225 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i musikkvitenskapens hovedområder. Undervisningen dekker musikkhistorie (analyse, historiografi og estetikk), kulturstudier, populærmusikkstudier, musikkpedagogikk, musikkterapi, mediestudier og kognitiv musikkvitenskap. Emnet er obligatorisk for masterstudenter i musikk og anbefales å tas i første semester av masterprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du:

  • ha god oversikt over musikkvitenskapens hovedområder
  • kjenne til grunnleggende teori og metode for sentrale forskningstradisjoner innen musikkvitenskapen
  • ha fått øvelse i akademisk skrivearbeid på masternivå

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 12 dobbelttimer forelesninger og tre dobbelttimer seminarundervisning. En obligatorisk skriftlig øvingsoppgave på minimum fem sider skal innleveres til gitt frist og presenteres i undervisningen, der den vil få tilbakemelding fra medstudenter. Det vil være obligatorisk å gi slik tilbakemelding. Øvingsoppgaven må være godkjent for at studentene kan gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Skriftlig 3-dagers hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Det blir ikke tilbudt undervisning i dette emnet høsten 2020. Emnet tilhører en tidligere studieordning på master, og studenter som begynner på masterstudiet høsten 2020, skal ikke ta dette emnet, men isteden melde seg til MUS4228.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk