Semesterside for MUS4311 - Høst 2013

Emnet vil legge stor vekt på lesning av grunnleggende tekster i fagfeltet og arbeid med disse. Tekstene bør leses på forhånd og nedenfor gis en anbefalt leseplan. I tillegg skal alle lese en valgt monografi, se forslag i litteraturlista. Emneansvarlig er professor Hans Weisethaunet, men kurset vil høsten 2013 ha noen ulike gjester, bl.a. antropologene Odd Are Berkaak, Thomas Hylland Eriksen og Ingrid Tolstad, sosiologen Dag Østerberg og jazzforskeren Krin Gabbard (USA). 

10. juli 2013 11:36