Semesterside for MUS4311 - Høst 2014

Emnet vil legge stor vekt på lesning av grunnleggende tekster i fagfeltet og arbeid med disse. Tekstene bør leses på forhånd, og vi vil komme tilbake med en anbefalt leseplan, jf. pensumlista. I tillegg skal alle lese en valgt monografi, se forslag i litteraturlista. Emneansvarlig er professor Hans Weisethaunet, men kurset vil høsten 2014 også ha noen gjester, bl.a. den internasjonalt kjente musikksosiologen professor Georgina Born (Oxford University) og professer Dag Østerberg. Born deltar allerede ved den første forelesningen (25.08) og Østerberg kommer 15.09. Vel møtt!
10. juni 2014 23:42