This course is discontinued

Som nevnt på forelesning forrige …

Som nevnt på forelesning forrige uke blir dagens opprinnelige oppsatte gjesteforelesning satt opp i april.

Minner om Thomas Hylland-Eriksen forelesning i morgen torsdag 12. februar kl 10.15–12 på SEM 1, ZEB-bygget med tittelen "Et transnasjonalt blikk på verden". Forelesningen er relevant for MUS2601/4601 studenter.

Published Feb. 11, 2009 3:37 PM - Last modified Feb. 11, 2009 3:37 PM