Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kulturteoretiske perspektiver, tilnærminger til musikalsk analyse, kjønn- og identitetsteori, aspekter ved groove, sound og produksjon, grunnlagsproblemer knyttet til studiet av populærmusikk.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne til sentrale begreper og problemstillinger i populærmusikkforskningen
  • ha kunnskap om forskjellige analytiske tilnærminger til populærmusikk
  • kunne anvende analytiske modeller på tvers av stil og sjangre
  • ha bedret sin evne til skriftlig og muntlig framstilling
  • ha fått trening i å arbeide fram en problemstilling og utforme en tekst i forhold til denne.
  • kunne relatere pensumlitteraturen til relevante fagtradisjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Forelesninger/seminarer:

10 dobbelttimer forelesninger

12 seminartimer

Undervisningen er felles for MUS2601 – Populærmusikkanalyse (nedlagt) og MUS4601. Et obligatorisk seminarinnlegg skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (20 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Gradert karakterskala benyttes.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk