Beskjeder

Publisert 25. sep. 2006 14:42

Vær oppmerksom på at undervisningen tirsdag 26. september er i Juridisk eksamenssal i Domus Academica (Urbygningen).

Publisert 4. sep. 2006 18:12

Oppgavetekst til fakultetsoppgave er nå lagt ut på semestersiden. Innleveringsfrist 6. oktober, med oppgavegjennomgang 18. okt kl 12.15-14. i IN72, DN

Publisert 15. aug. 2006 15:39

Det gjøres oppmerksom på at det er utarbeidet en leseplan, se egen overskrift. Studentene bes om å gjøre seg kjent med denne.