Emner innen Jus

Viser 1–236 av 236 emner
Emne Studiepoeng
DRI1010 - Personvern i offentlig forvaltning (10 studiepoeng) 10
DRI2020 - Lovgivning og rettslig informasjonssøking (10 studiepoeng) 10
DRI3001 - Prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
DRI3010 - Systemutvikling, offentlig styring og demokrati (10 studiepoeng) 10
ENGSEMJ - Semesteremne i engelsk for jurister (30 studiepoeng) 30
EURO2101 - EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet (10 studiepoeng) 10
FINF1001 - Digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
FINF4001 - Forvaltningsinformatikk (30 studiepoeng) 30
FINF4002 - Masterskole i forvaltningsinformatikk (20 studiepoeng) 20
FINF4011 - Teknologi, forvaltningspolitikk og styring (10 studiepoeng) 10
FINF4012 - Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk av IKT (10 studiepoeng) 10
FINF4021 - Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi (10 studiepoeng) 10
FINF4022 - Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken (10 studiepoeng) 10
FINF4031 - Individuell semesteroppgave (10 studiepoeng) 10
FINF5001 - Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (60 studiepoeng) 60
FINF5002 - Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (30 studiepoeng) 30
FRAJUR - Fransk for jurister (15 studiepoeng) 15
HUMR4504 - Human Rights in Practice (10 studiepoeng) 10
HUMR4510 - Human rights, Politics, and Legitimacy (10 studiepoeng) 10
HUMR5131 - Human Rights in History, Philosophy and Politics (10 studiepoeng) 10
HUMR5132 - Human Rights Law in Context (10 studiepoeng) 10
HUMR5133 - Business and Human Rights (10 studiepoeng) 10
HUMR5140 - Human rights in international and national law (10 studiepoeng) 10
HUMR5145 - Human Rights in Asia (10 studiepoeng) 10
HUMR5191 - Human Rights Methodology: Research, Analysis and Thesis (10 studiepoeng) 10
HUMR5200 - Thesis in the Theory and Practice of Human Rights (30 studiepoeng) 30
HUMR5502 - Dealing with Diversity: Human Rights Approaches to Ethnic Conflict (10 studiepoeng) 10
HUMR5508 - Human Rights and Diversity - Leading Cases and Core Dilemmas (10 studiepoeng) 10
HUMR5702 - Human Rights and Sustainable Development: Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practices (10 studiepoeng) 10
ICTLTHESIS - Master thesis (30 studiepoeng) 30
JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
JFSPR1310 - Tysk for jurister (10 studiepoeng) 10
JUR1120 - Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 - Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1230 - International Commercial Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1240 - Comparative Private Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1260 - English Law of Contract (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1280 - Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1310 - EU Competition Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 - Petroleumskontrakter (10 studiepoeng) 10
JUR1440 - EU Substantive Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1450 - Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUR1504 - Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1511 - Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1530 - Refugee and Asylum Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1550 - Helserett (10 studiepoeng) 10
JUR1560 - International Constitutional Law and Democracy (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1580 - Kommunalrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1590 - Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1630 - Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUR1641 - Electronic Communications Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1710 - International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUR1730 - International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUR1820 - Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1901 - Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR1910 - Women's Law and Human Rights (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1960 - Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 - Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 - Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR3011 - Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett (5 studiepoeng) 5
JUR5030 - Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap (30 studiepoeng) 30
JUR5060 - Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR9010 - Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode (4 studiepoeng) 4
JUR9020 - Internasjonalisering, overnasjonal rett og komparasjon (5 studiepoeng) 5
JUR9030 - Perspektivering: rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi (5 studiepoeng) 5
JUR9040 - Avhandlingsskriving og etikk (2 studiepoeng) 2
JUR9201 - Nasjonalt doktorgradsseminar 1 (1 studiepoeng) 1
JUR9202 - Nasjonalt doktorgradsseminar 2 (1 studiepoeng) 1
JUR9302 - Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUR9503 - Internasjonale seminarer i rettsvitenskap (5 studiepoeng) 5
JUROFF1201 - Introduksjon i forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1410 - Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 - Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 - Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 - Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS1211 - Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS2111 - Statsforfatningsrett og internasjonal rett - Høst 2017 (20 studiepoeng) 20
JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (20 studiepoeng) 20
JUS2211 - Forvaltningsrett - Høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 - Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 - Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 - Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
JUS4111 - Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
JUS4121 - Rettsøkonomi I (10 studiepoeng) 10
JUS4122 - Rettssosiologi I (10 studiepoeng) 10
JUS4123 - Rettsfilosofi (10 studiepoeng) 10
JUS4211 - Prosess og strafferett (30 studiepoeng) 30
JUS5010 - Praksisordning (10 studiepoeng) 10
JUS5011 - Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK (30 studiepoeng) 30
JUS5012 - Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss (30 studiepoeng) 30
JUS5040 - Moot Court (10 studiepoeng) 10
JUS5041 - Prosedyrekonkurranser (10 studiepoeng) 10
JUS5070 - Forhandlinger (10 studiepoeng) 10
JUS5102 - Kriminologi (10 studiepoeng) 10
JUS5120 - Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5134 - The Right to Peace (10 studiepoeng) 10
JUS5220 - Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUS5230 - International Commercial Law (10 studiepoeng) 10
JUS5240 - Comparative Private Law (10 studiepoeng) 10
JUS5251 - Ekspropriasjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5260 - English Law of Contract (10 studiepoeng) 10
JUS5280 - Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUS5310 - EU Competition Law (10 studiepoeng) 10
JUS5401 - Maritime Law - Contracts (10 studiepoeng) 10
JUS5402 - Maritime Law: Liability and Insurance (10 studiepoeng) 10
JUS5403 - Sjørett: Kontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5404 - Sjørett: Ansvar og forsikring (10 studiepoeng) 10
JUS5405 - Law of the Sea (10 studiepoeng) 10
JUS5411 - Petroleum Law (10 studiepoeng) 10
JUS5420 - Forsikringsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5430 - Petroleumskontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5440 - EU Substantive Law (10 studiepoeng) 10
JUS5450 - Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUS5500 - Allmenn rettsteori (10 studiepoeng) 10
JUS5501 - Rettslig bevisteori (10 studiepoeng) 10
JUS5502 - Lovgivningslære (10 studiepoeng) 10
JUS5503 - Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance? (10 studiepoeng) 10
JUS5504 - Konflikthåndtering (10 studiepoeng) 10
JUS5511 - Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUS5512 - Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUS5520 - International Environmental Law (10 studiepoeng) 10
JUS5530 - Refugee and Asylum Law (10 studiepoeng) 10
JUS5540 - Public International Law (10 studiepoeng) 10
JUS5550 - Helserett (10 studiepoeng) 10
JUS5560 - International Constitutional Law and Democracy (10 studiepoeng) 10
JUS5570 - International Criminal Law (10 studiepoeng) 10
JUS5580 - Kommunalrett (10 studiepoeng) 10
JUS5590 - Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5630 - Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUS5641 - Electronic Communications Law (10 studiepoeng) 10
JUS5650 - Cybersecurity Regulation (10 studiepoeng) 10
JUS5660 - Intellectual Property Law in the Information Society (10 studiepoeng) 10
JUS5670 - Electronic Commerce Law (10 studiepoeng) 10
JUS5680 - Internet Governance (10 studiepoeng) 10
JUS5701 - Menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
JUS5710 - International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUS5720 - Samerett (10 studiepoeng) 10
JUS5730 - International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUS5801 - Selskapsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5810 - Opphavsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5820 - Patent- og varemerkerett (10 studiepoeng) 10
JUS5831 - Environmental Law and Economics (10 studiepoeng) 10
JUS5850 - International Trade Law (10 studiepoeng) 10
JUS5851 - International Investment Law (10 studiepoeng) 10
JUS5852 - International Commercial Arbitration (10 studiepoeng) 10
JUS5860 - Konkurs- og panterett (10 studiepoeng) 10
JUS5870 - European Labour Law (10 studiepoeng) 10
JUS5880 - Finansmarkedsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5901 - Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUS5910 - Women's Law and Human Rights (10 studiepoeng) 10
JUS5911 - International Climate Change and Energy Law (10 studiepoeng) 10
JUS5912 - Legal Writing and Oral Advocacy in International Law (10 studiepoeng) 10
JUS5920 - Naturressursrett i et miljøperspektiv (10 studiepoeng) 10
JUS5930 - Comparative Public Law (10 studiepoeng) 10
JUS5940 - Offentlige anskaffelser (10 studiepoeng) 10
JUS5950 - Sosialrett (10 studiepoeng) 10
JUS5960 - Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUS5970 - Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUS5980 - Skatterett II (10 studiepoeng) 10
JUS5981 - Skatterett I Grunnleggende skatterett (10 studiepoeng) 10
JUS5982 - Skatterett III - Internasjonal skatterett (10 studiepoeng) 10
KRIM1000 - Innføring i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM1300 - Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM2000 - Sentrale teoretiske perspektiver (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2904 - Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2912 - Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM2914 - Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM2915 - På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM2916 - Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM2917 - Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM2918 - Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2919 - Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2920 - Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2951 - Comparative Justice (10 studiepoeng) 10
KRIM2952 - A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM2953 - Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2954 - Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2956 - International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2957 - Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM2960 - Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4001 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien (20 studiepoeng) 20
KRIM4004 - Presentasjon av oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
KRIM4101 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 (10 studiepoeng) 10
KRIM4102 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 (10 studiepoeng) 10
KRIM4103 - Metode (10 studiepoeng) 10
KRIM4104 - Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
KRIM4912 - Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM4914 - Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM4915 - På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM4916 - Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM4917 - Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM4918 - Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4919 - Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4920 - Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4951 - Comparative Justice (10 studiepoeng) 10
KRIM4952 - A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM4953 - Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4954 - Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4955 - Media and Crime (10 studiepoeng) 10
KRIM4956 - International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4957 - Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM4960 - Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM5001 - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
MARL5110 - Maritime law: Safety, Competition and EU (10 studiepoeng) 10
MARL5120 - Maritime Law in practice: Mock Trial (10 studiepoeng) 10
MARLTHESIS - Master Thesis (30 studiepoeng) 30
NSELP4002 - Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects (15 studiepoeng) 15
PILTHESIS - Master thesis (30 studiepoeng) 30
RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RINF1200 - Opphavsrett og beslektede rettigheter (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 - Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS2801 - Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS2802 - Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS2950 - Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS2951 - Legal Mobilization and Grassroots Organizing for Social Justice (10 studiepoeng) 10
RSOS2952 - Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS2953 - Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS4001 - Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi (20 studiepoeng) 20
RSOS4004 - Muntlig presentasjon over oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
RSOS4101 - Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 1 (10 studiepoeng) 10
RSOS4102 - Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2 (10 studiepoeng) 10
RSOS4103 - Metode (10 studiepoeng) 10
RSOS4104 - Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
RSOS4801 - Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS4802 - Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS4804 - Kriminalpolitikk (10 studiepoeng) 10
RSOS4950 - Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS4951 - Legal Mobilization and Grassroots Organizing for Social Justice (10 studiepoeng) 10
RSOS4952 - Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS4953 - Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS5001 - Masteroppgave i rettssosiologi (60 studiepoeng) 60
TYSJUR1 - Tysk for jurister (15 studiepoeng) 15