Emner innen Jus

Viser 1–207 av 207 emner
Emne Studiepoeng
FINF1001 – Digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
FINF4010 – Forvaltningsinformatikk: tverrfaglige perspektiver på digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
FINF4011 – Teknologi, forvaltningspolitikk og styring (10 studiepoeng) 10
FINF4012 – Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
FINF4021 – Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi (10 studiepoeng) 10
FINF4022 – Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken (10 studiepoeng) 10
FINF4031 – Individuell semesteroppgave (10 studiepoeng) 10
FINF5001 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (60 studiepoeng) 60
FINF5002 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (30 studiepoeng) 30
HUMR4504 – Human Rights in Practice (10 studiepoeng) 10
HUMR4510 – Human rights, Politics, and Legitimacy (10 studiepoeng) 10
HUMR5131 – Human Rights in History, Philosophy and Politics (10 studiepoeng) 10
HUMR5132 – Human Rights Law in Context (10 studiepoeng) 10
HUMR5133 – Business and Human Rights (10 studiepoeng) 10
HUMR5140 – Human rights in international and national law (10 studiepoeng) 10
HUMR5145 – Human Rights in Asia (10 studiepoeng) 10
HUMR5150 – The Philosophy of Human Rights (10 studiepoeng) 10
HUMR5191 – Human Rights Methodology: Research, Analysis and Thesis (10 studiepoeng) 10
HUMR5200 – Thesis in the Theory and Practice of Human Rights (30 studiepoeng) 30
HUMR5502 – Dealing with Diversity: Human Rights Approaches to Ethnic Conflict (10 studiepoeng) 10
HUMR5508 – Human Rights and Diversity - Leading Cases and Core Dilemmas (10 studiepoeng) 10
HUMR5702 – Human Rights and Sustainable Development: Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practices (10 studiepoeng) 10
ICTLTHESIS – Master thesis (30 studiepoeng) 30
JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
JFSPR1210 – Fransk for jurister (10 studiepoeng) 10
JFSPR1310 – Tysk for jurister (10 studiepoeng) 10
JFVU1100 – Trygderett og digital velferdsstat (10 studiepoeng) 10
JFVU1200 – Helserett (10 studiepoeng) 10
JFVU1300 – Arbeidsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1070 – Forhandlinger (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1080 – Programming for Lawyers (10 studiepoeng) 10
JUR1120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1230 – International Commercial Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1260 – English Law of Contract (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1280 – Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1310 – EU Competition Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1412 – Energy Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1440 – EU Substantive Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1441 – EU External Relations Law (10 studiepoeng) 10
JUR1450 – Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUR1502K – Klart lovspråk (10 studiepoeng) 10
JUR1504 – Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1511 – Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUR1512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1530 – Refugee and Asylum Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1560 – International Constitutional Law and Democracy (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1580 – Kommunalrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1630 – Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUR1671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law (10 studiepoeng) 10
JUR1710 – International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUR1730 – International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUR1820 – Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1880 – Financial Market Law and Regulation (10 studiepoeng) 10
JUR1910 – Women's Law and Human Rights (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 – Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap (30 studiepoeng) 30
JUR5060 – Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR9010 – Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode (4 studiepoeng) 4
JUR9021 – Internationalization, Transnational Law and Comparison (4 studiepoeng) 4
JUR9031 – Perspectives on legal history, sociology of law and law & economics (4 studiepoeng) 4
JUR9041 – Research ethics, academic writing and dissemination of research (4 studiepoeng) 4
JUR9201 – Nasjonalt doktorgradsseminar 1 (1 studiepoeng) 1
JUR9202 – Nasjonalt doktorgradsseminar 2 (1 studiepoeng) 1
JUR9302 – Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUR9503 – Internasjonale seminarer i rettsvitenskap (5 studiepoeng) 5
JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1410 – Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 – Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1550 – Introduksjon til helserett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 – Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 – Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (20 studiepoeng) 20
JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3112 – Formuerett I (22 studiepoeng) 22
JUS3212 – Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3213 – Formuerett II (20 studiepoeng) 20
JUS3220 – Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
JUS4111 – Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
JUS4121 – Rettsøkonomi I (10 studiepoeng) 10
JUS4122 – Rettssosiologi I (10 studiepoeng) 10
JUS4123 – Rettsfilosofi (10 studiepoeng) 10
JUS4211 – Prosess og strafferett (30 studiepoeng) 30
JUS5010 – Praksisordning (10 studiepoeng) 10
JUS5011 – Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK (30 studiepoeng) 30
JUS5012 – Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss (30 studiepoeng) 30
JUS5020 – Praksis i Europa (10 studiepoeng) 10
JUS5040 – Moot Court (10 studiepoeng) 10
JUS5041 – Prosedyrekonkurranser (10 studiepoeng) 10
JUS5061 – Domsanalyse og domsskriving (10 studiepoeng) 10
JUS5070 – Forhandlinger (10 studiepoeng) 10
JUS5080 – Programming for Lawyers (10 studiepoeng) 10
JUS5120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5134 – International Law of Peace (10 studiepoeng) 10
JUS5220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUS5230 – International Commercial Law (10 studiepoeng) 10
JUS5251 – Ekspropriasjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5260 – English Law of Contract (10 studiepoeng) 10
JUS5280 – Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUS5310 – EU Competition Law (10 studiepoeng) 10
JUS5401 – Maritime Law - Contracts (10 studiepoeng) 10
JUS5402 – Maritime Law: Liability and Insurance (10 studiepoeng) 10
JUS5412 – Energy Law (10 studiepoeng) 10
JUS5420 – Forsikringsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUS5440 – EU Substantive Law (10 studiepoeng) 10
JUS5441 – EU External Relations Law (10 studiepoeng) 10
JUS5450 – Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUS5501 – Rettslig bevisteori (10 studiepoeng) 10
JUS5502 – Lovgivningslære (10 studiepoeng) 10
JUS5503 – Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance? (10 studiepoeng) 10
JUS5504 – Konflikthåndtering (10 studiepoeng) 10
JUS5505 – Empiriske metoder for jurister (10 studiepoeng) 10
JUS5506 – Politi- og påtalerett (10 studiepoeng) 10
JUS5511 – Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUS5512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUS5520 – International Environmental Law (10 studiepoeng) 10
JUS5530 – Refugee and Asylum Law (10 studiepoeng) 10
JUS5540 – Public International Law (10 studiepoeng) 10
JUS5550 – Helserett (10 studiepoeng) 10
JUS5560 – International Constitutional Law and Democracy (10 studiepoeng) 10
JUS5570 – International Criminal Law (10 studiepoeng) 10
JUS5580 – Kommunalrett (10 studiepoeng) 10
JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5630 – Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUS5650 – Cybersecurity Regulation (10 studiepoeng) 10
JUS5671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law (10 studiepoeng) 10
JUS5680 – Internet Governance (10 studiepoeng) 10
JUS5690 – Robot Regulation (10 studiepoeng) 10
JUS5710 – International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUS5730 – International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUS5801 – Selskapsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5810 – Opphavsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5820 – Patent- og varemerkerett (10 studiepoeng) 10
JUS5850 – International Trade Law (10 studiepoeng) 10
JUS5851 – International Investment Law (10 studiepoeng) 10
JUS5860 – Konkurs- og panterett (10 studiepoeng) 10
JUS5880 – Financial Market Law and Regulation (10 studiepoeng) 10
JUS5903 – Supreme Courts, Politics and Rule of Law in Europe: Past, Present and Future (10 studiepoeng) 10
JUS5910 – Women's Law and Human Rights (10 studiepoeng) 10
JUS5911 – International Climate Change and Energy Law (10 studiepoeng) 10
JUS5912 – Legal Writing and Oral Advocacy in International Law (10 studiepoeng) 10
JUS5940 – Offentlige anskaffelser (10 studiepoeng) 10
JUS5960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUS5970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUS5981 – Skatterett I Grunnleggende skatterett (10 studiepoeng) 10
JUS5983 – Skatterett II Selskapsskatterett og internasjonal skatterett (10 studiepoeng) 10
KRIM1100 – Innføring i kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM1300 – Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM1500 – Lovbrudd, lovbrytere og ofre (10 studiepoeng) 10
KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2904 – Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2952 – A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM2953 – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2954 – Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2956 – International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2957 – Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM2958 – Migration Control, Borders and Citizenship (10 studiepoeng) 10
KRIM2960 – Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2961 – Kriminalitetsforebygging (10 studiepoeng) 10
KRIM2962 – The Sociology of Legal and Illegal Drug Use (10 studiepoeng) 10
KRIM2963 – Crime and Technology (10 studiepoeng) 10
KRIM4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 (10 studiepoeng) 10
KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 (10 studiepoeng) 10
KRIM4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
KRIM4904 – Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4920 – Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4952 – A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM4953 – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4954 – Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4956 – International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4957 – Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM4958 – Migration Control, Borders and Citizenship (10 studiepoeng) 10
KRIM4960 – Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4961 – Kriminalitetsforebygging (10 studiepoeng) 10
KRIM4962 – The Sociology of Legal and Illegal Drug Use (10 studiepoeng) 10
KRIM4963 – Crime and Technology (10 studiepoeng) 10
KRIM5001 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
KRS4105 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
KRS4106 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
KRS4210 – Kriminologi og rettssosiologi i praksis (10 studiepoeng) 10
MARL5110 – Maritime law: Safety, Competition and EU (10 studiepoeng) 10
MARL5120 – Maritime Law in practice: Mock Trial (10 studiepoeng) 10
MARLTHESIS – Master Thesis (30 studiepoeng) 30
NSELP4002 – Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects (15 studiepoeng) 15
PILTHESIS – Master thesis (30 studiepoeng) 30
RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RINF1200 – Opphavsrett og beslektede rettigheter (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS2950 – Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS2952 – Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS2953 – Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2 (10 studiepoeng) 10
RSOS4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
RSOS4950 – Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS4952 – Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS4953 – Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10
RSOS5001 – Masteroppgave i rettssosiologi (60 studiepoeng) 60