Obligatorisk oppmøte

Mandag 26. Aug 10:15-12, Forskningsparken - Hagen 4, første undervisning som er obligatorisk. Første undervisning og obligatorisk oppmøte
 

Published Aug. 13, 2019 12:45 PM - Last modified Aug. 13, 2019 12:47 PM