Emner innen geologi, geografi og geofysikk

Viser 1–145 av 145 emner
Emne Studiepoeng
GEO-AST3410 – Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-AST4410 – Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9100 – Planetary Physics and Global Tectonics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9200 – Deep Earth and Planetary Mineralogy and Dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9300 – Lithosphere and Asthenosphere: Composition and Evolution (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9400 – Solid Earth - Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9500 – Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9501 – Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets: Earth Magnetism and Paleogeography (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9504 – Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets: From Small Bodies to Impact Craters (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9505 – Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets: Heat Transfer between Rock Units (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9506 – Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets: Mineralogy of Planetary Surfaces and Biosignatures (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9508 – Artificial Intelligence, Data Science and Geographic Information Systems (GIS) (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9509 – Interactions between Star-Planet Couples (from Sun-Earth to Star-Exoplanet) (5 studiepoeng) 5
GEO1000 – Klima og bærekraft: Naturlige prosesser og menneskets påvirkning (10 studiepoeng) 10
GEO1100 – Jordens utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser (10 studiepoeng) 10
GEO2110 – Mineralogi (10 studiepoeng) 10
GEO2120 – Sedimentologi (10 studiepoeng) 10
GEO2130 – Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEO2140 – Faste jords geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO2150 – Petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi (10 studiepoeng) 10
GEO2210 – Geomorfologi (10 studiepoeng) 10
GEO2300 – Geofysisk modellering (10 studiepoeng) 10
GEO2310 – Meteorologi (10 studiepoeng) 10
GEO2320 – Oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEO2330 – Hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO3010 – Felt- og kartkurs (10 studiepoeng) 10
GEO3030 – Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3032 – Klimaforandringer og effekter (10 studiepoeng) 10
GEO3034 – Geofarer (10 studiepoeng) 10
GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO3070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO3100 – Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO3211 – Petroleumsystemer (10 studiepoeng) 10
GEO3240 – Seismisk tolkning (10 studiepoeng) 10
GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEO3515 – Fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEO4012 – Scientific Writing and Presentation (5 studiepoeng) 5
GEO4014 – Basin Analysis - Scientific Writing, Presentation and Field Course (10 studiepoeng) 10
GEO4034 – Geofarer (10 studiepoeng) 10
GEO4060 – Fortran 2003 programming (5 studiepoeng) 5
GEO4100 – Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO4120 – Near-Surface Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4131 – Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4140 – Environmental stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4151 – Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4161 – Contaminants in the Geoenvironment (10 studiepoeng) 10
GEO4171 – Floods, Avalanches and Landslides (10 studiepoeng) 10
GEO4190 – Hydrogeology (10 studiepoeng) 10
GEO4211 – Petroleum Systems (10 studiepoeng) 10
GEO4212 – Paleozoologi, systematikk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
GEO4214 – Palynology, Palaeobotany and Palaeoclimatology (10 studiepoeng) 10
GEO4216 – Sedimentology and Sequence Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4218 – Basin Formation and Development (10 studiepoeng) 10
GEO4240 – Seismisk tolkning (10 studiepoeng) 10
GEO4250 – Reservoir Geology (10 studiepoeng) 10
GEO4260 – Reservoir Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4280 – Seismic Signal Processing and Imaging (10 studiepoeng) 10
GEO4300 – Geophysical Data Science (10 studiepoeng) 10
GEO4320 – Hydrological Modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4340 – Fluvial Hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4360 – Field Methods in Hydrogeology (5 studiepoeng) 5
GEO4410 – Glacial and Periglacial Geomorphology (10 studiepoeng) 10
GEO4420 – Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO4432 – The Surface Energy Balance in Cold Environments (10 studiepoeng) 10
GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEO4515 – Fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEO4520 – Advanced Remote Sensing and Topographic Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4530 – Geodesy and Photogrammetry (10 studiepoeng) 10
GEO4620 – Seismic Waves and Seismology (10 studiepoeng) 10
GEO4630 – Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO4810 – Petrography and Microstructures (10 studiepoeng) 10
GEO4812 – Ore-Forming Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4822 – Geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO4840 – Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO4850 – Advanced Structural Geology in Basin Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4860 – Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO4901 – Atmosfære-hav-dynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4902 – Numerical Weather Prediction (10 studiepoeng) 10
GEO4904 – Atmospheric Chemistry (5 studiepoeng) 5
GEO4920 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEO4922 – Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEO4924 – Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEO4960 – The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEO4962 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEO4964 – Prosesser og transport i øvre del av havet (5 studiepoeng) 5
GEO4990 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEO5000 – Geodidaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
GEO5411 – Field Course in Glacial and Periglacial Geomorphology/Geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO5440 – Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO5450 – Cryospheric Processes in the Nordic Region (5 studiepoeng) 5
GEO5540 – Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5550 – Seminar on Current Topics in Geoscience (5 studiepoeng) 5
GEO5680 – Floating University: Marine Expedition in Lake Baikal (5 studiepoeng) 5
GEO5681 – Floating University: Marine Expedition to Barents Sea (5 studiepoeng) 5
GEO5682 – Azerbaijan Summer School: Mud Volcanism and Petroleum Systems (5 studiepoeng) 5
GEO5900 – Chemical Processes in Soil and Ground Water (10 studiepoeng) 10
GEO5911 – CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO5915 – Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO5930L – Masteroppgave i geofag, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
GEO9131 – Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO9151 – Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO9200 – Basin analysis – principles and applications (10 studiepoeng) 10
GEO9260 – Reservoir Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO9280 – Seismic Signal Processing and Imaging (10 studiepoeng) 10
GEO9300 – Geophysical Data Science (10 studiepoeng) 10
GEO9320 – Hydrological Modelling (10 studiepoeng) 10
GEO9411 – Field Course in Glacial and Periglacial Geomorphology/Geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO9420 – Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO9432 – The Surface Energy Balance in Cold Environments (10 studiepoeng) 10
GEO9440 – Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO9450 – Cryospheric Processes in the Nordic Region (5 studiepoeng) 5
GEO9520 – Advanced Remote Sensing and Topographic Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO9530 – Geodesy and Photogrammetry (10 studiepoeng) 10
GEO9540 – Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9550 – Seminar on Current Topics in Geoscience (5 studiepoeng) 5
GEO9620 – Seismic Waves and Seismology (10 studiepoeng) 10
GEO9630 – Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO9680 – Floating University: Marine Expedition in Lake Baikal (5 studiepoeng) 5
GEO9681 – Floating University. Marine Expedition to Barents Sea (5 studiepoeng) 5
GEO9682 – Azerbaijan Summer School: Mud Volcanism and Petroleum Systems (5 studiepoeng) 5
GEO9812 – Ore-Forming Processes (10 studiepoeng) 10
GEO9822 – Geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO9840 – Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO9850 – Advanced Structural Geology in Basin Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO9860 – Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO9900 – Chemical Processes in Soil and Ground Water (10 studiepoeng) 10
GEO9901 – Atmosphere-Ocean Dynamics (10 studiepoeng) 10
GEO9902 – Numerical Weather Prediction (10 studiepoeng) 10
GEO9904 – Atmospheric Chemistry (5 studiepoeng) 5
GEO9911 – CO2 Storage - Physical and Chemical Processes (5 studiepoeng) 5
GEO9915 – Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO9920 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEO9922 – Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEO9924 – Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEO9960 – The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEO9962 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEO9990 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM9010 – Communicating Science (5 studiepoeng) 5
MNPED9000 – Teaching in STEM (5 studiepoeng) 5
MNSES9100 – Science, Ethics and Society (5 studiepoeng) 5