Nettskjema Spørreskjemaer, påmeldinger og bestillinger
Torill Rørtveit Logg ut

Rapport - periodisk emneevaluering Institutt for biovitenskap

Åpent for besvarelser?

Skjemaet er åpent
Avansert

Sist endret

30. april 2013 13.20 av Kyrre Grøtan

Endre tittel


Avbryt

Rapport - periodisk emneevaluering Institutt for biovitenskap - ref. nr. 680364

Navn

E-postadresse

 • jonkl@ifi.uio.no

Generelt

 • Ditt navn 

  • Jon K. Lærdahl

 • Epostadresse 

  • jonkl@medisin.uio.no

 • Emnekode 

  • MBV-INF4410/MBV-INF9410/MBV-INF9410A

 • Semester 

  • Høst

 • År 

  • 2012

Emnebeskrivelsen

Stemmer emnebeskrivelsen overens med innholdet i emnet?
Er de emnene som emnet oppgis å bygge på korrekte?
Er det noe tema som du har bygd på i din undervisning og som du har oppdaget ikke har vært dekket av tidligere emner?
Er det noen emner som du har bygget på som ikke står oppgitt?

 • Skriv dine vurderinger av emnebeskrivelsen her. Legg spesielt vekt på endringsbehov. 

  • Emnebeskrivelsen stemmer med innholdet i emnet. Kurset tas i hovedsak av studenter (ca 35 studenter) med bakgrunn fra molekylærbiologi og de har alle nødvendige basiskunnskaper. Et fåtall studenter (3-5) hadde bakgrunn fra informatikk. Det må gjøres enda klarere at studenter som ikke har tilstrekkelige kunnskaper i molekylærbiologi må skaffe seg dette på egenhånd før kurset starter. Dette vil bli oppdatert i emnebeskrivelsen så snart som mulig.

Det reelle faglige innholdet i emnet

Innholdets relevans og nivå sett i sammenheng med lærebok og tidligere og påfølgende emner.

 • Skriv dine vurderinger av emnets reelle faglige innhold her. Legg spesielt vekt på endringsbehov. 

  • Det er ingen obligatoriske kurs i bioinformatikk på noe nivå på IBV. Det er også uklart i hvilken grad studentene sterkt nok oppfordres til å ta bachelor-nivå bioinformatikkurset MBV3070. Mange studenter på PhD nivå (og delvis MSc nivå) oppdager at de har store mangler i sin kompetanse i bioinformatikk og det har vært stor søkning til kurset i 2012 og årene før (30-40 studenter). Ideelt sett burde studentene fått kompetanse i bioinformatikk mye tidligere i studiet, men foreløpig er ihvertfall MBV-INFX410 et godt tilbud til de som på PhD/MSc-nivå på egen hånd oppdager hullene i kompetansen. Fotostudenter som ikke kan bruke Photoshop vil raskt bli akterutseilt i 2013. På samme måte vil molekylærbiologer som ikke har kompetanse i informatikk/bioinformatikk få problemer i/med dagens og framtidens arbeidsmarked/forsking. Viktigste forslag til endring er at alle studenter i molekylærbiologi tidlig i studiet eksponeres for bioinformatikkverktøy. Da vil de automatisk forstå at de senere må få mer kompetanse ved å velge f.ex. MBV3070 og MBV-INFX410.

Undervisning og vurderingsformer

Egner undervisningens form seg til å formidle innholdet i emnet?
Fungerer eksamensoppgaver/vurderingsform i forhold til læringsmål, undervisningsform og pensum?

 • Skriv dine vurderinger av emnets undervisning og vurderingsformer her. Legg spesielt vekt på endringsbehov. 

  • Det er bestemt at kurset i 2013 skal gå over lengre tid (5 uker vs 2 uker) og med mer tid til fordypning. Kurset har hjemme-eksamen og dette fungerer bra.

Endringer

 • Er det gjort endringer siden forrige periodiske evaluering? 

  • Jeg overtok kurset i 2012. Endringer fra 2011 og tidligere er at alle faglærere i større grad koordinerer seg imellom. På denne måten blir det mer sammenheng i kurset. Det har også vært en god del endringer i innhold. Det er allerede planlagt betydelige endringer for 2013, f.ex. ved at kursets varighet er øket fra 2 intensive uker til 5 uker med mer tid til selvstendig arbeid og modning av stoffet.

Til slutt:

 • Har du andre ting å tilføye, skriv dem her