Semester page for MBV2010 - Spring 2006

Institutt for molekylær biovitenskap arrangerer fagdag 6. juni i Helga Enghs Hus, Aud. 1, for å presentere molekylær biovitenskap. Vi oppfordrer alle ansatte og studenter til å delta - benytt muligheten til å få mer kunnskap om hva molekylær biovitenskap er. Foredragsholderne er både interne og eksterne forskere, i tillegg til at industrien og Birkeland Innovasjon er representert. Se programmet for mer informasjon.

June 1, 2006 5:08 PM

The "pensumlist" for the final exam can be found under "Other material". Try also to answer the questions in the 2004 exam that can be found under "Colloquia questions". There will be more previous exams available after the last colloquium.

May 1, 2006 4:24 PM

Utsatt midttermineksamen for studenter som har levert legeattest skal foregå torsdag 20.april, kl. 09.00.Eksamen blir holdt på lesesalen, 4. etg. i Fysikkbygningen.

Apr. 18, 2006 1:16 PM