This page in English  
Besvarelse med referansenummer 240017

Rapport - periodisk emneevaluering Institutt for molekylær biovitenskap

1. Generelt

 • 1.1. Ditt navn
  Inger Sandlie
 • 1.2. Epostadresse
  i nger.sandlie@imbv.uio.no
 • 1.3. Emnekode
  MBV 4250
 • 1.4. Semester
  • Vår
 • 1.5. År
  • 2008

2. Emnebeskrivelsen

Stemmer emnebeskrivelsen overens med innholdet i emnet?
Er de emnene som emnet oppgis å bygge på korrekte?
Er det noe tema som du har bygd på i din undervisning og som du har oppdaget ikke har vært dekket av tidligere emner?
Er det noen emner som du har bygget på som ikke står oppgitt?
 • 2.1. Skriv dine vurderinger av emnebeskrivelsen her. Legg spesielt vekt på endringsbehov.
  Emnebeskrivelsen er i overensstemmelse med innholdet i enmnet. Jeg har bygget på MBV 3010 og MBV 4010. En del studenter fra andre universiteter hadde ikke bakgrunn i immunologi (3010) eller molekylærbiologi (4010) og har ikke hatt ønsket utbytte av emnet. Har i tillegg delvis forstyrret undervisningen for andre, godt forberedte studenter. Klarere forkunnskapskrav ved opptak er nødvendig.

3. Det reelle faglige innholdet i emnet

Innholdets relevans og nivå sett i sammenheng med lærebok og tidligere og påfølgende emner.
 • 3.1. Skriv dine vurderinger av emnets reelle faglige innhold her. Legg spesielt vekt på endringsbehov.
  Ingen endringsbehov.

4. Undervisning og vurderingsformer

Egner undervisningens form seg til å formidle innholdet i emnet?
Fungerer eksamensoppgaver/vurderingsform i forhold til læringsmål, undervisningsform og pensum?
 • 4.1. Skriv dine vurderinger av emnets undervisning og vurderingsformer her. Legg spesielt vekt på endringsbehov.
  Undervisningsform egner seg meget godt, men enkelte forandringer er nødvendige. Forandringer som vil bli gjennomført er: Mer tid til demonstrasjoner og gjennomgang av forsøk før igangsetting. Synkronisering av studentenes arbeid underveis. Økt tavlebruk når beskjeder blir gitt. Reduksjon i antall forsøk som blir utført. "Opprydding" i trykkfeil og små unøyaktigheter i utlevert kurshefte. Utlevering av oppgaver som studentene skal løse i plenum. Avsatt tid til diskusjon av oppgaveløsning i plenum.

5. Endringer

 • 5.1. Er det gjort endringer siden forrige periodiske evaluering?

6. Til slutt:

 • 6.1. Har du andre ting å tilføye, skriv dem her