Innleveringsoppgaver

For å ta eksamen i nettkursvarianten av IN1150 må du levere og få godkjent en viss mengde oppgaver. Du kan selv velge når du vil levere oppgavene, og vi retter og gir tilbakemelding alle innleveringene forløpende og så fort vi klarer. For hvert kapittel har vi valgt ut fire oppgaver som hver er verdt to poeng, og kravet for å få ta eksamen er at man har fått 96 poeng. Alle oppgavene er tilsammen verdt 192 poeng (24 kapitler á 8 poeng), men du trenger altså kun halvparten av dette for å få ta eksamen. Vi har valgt å sette alle oppgavene til to poeng selv om noen er enklere og noen er vanskeligere. Når du leverer en oppgave, kan du ikke levere den på nytt.

Kapittel        
1 1.2 1.10 1.14 a-b 1.16
2 2.2 2.4 a-b,d-e 2.6 a-b 2.6 c-d
3 3.2 3.12 a-b 3.16 3.22 a-b
4 4.2 4.4 4.6 4.8 a-c
5 5.2 b 5.10 b 5.12 a-b 5.12 c-d
6 6.2 a-d 6.2 e-h 6.6 6.8
7 7.2 7.8 a-d 7.8 e-h 7.10
8 8.2 8.4 a-b 8.6 8.12
9 9.2 9.4 9.12 a-c 9.12 d-f
10 10.2 a-c 10.2 d-f 10.8 a-b 10.10
11 11.2 11.4 11.6 11.8
12 12.2 12.4 a-b 12.6 c 12.10
13 13.2 13.4 a-b 13.6 13.14
14 14.2 a-f 14.6 a-f 14.6 g-l 14.8 a-f
15 15.2 a 15.2 c 15.10 15.14
16 16.6 16.8 16.16 a-b 16.18
17 17.4 17.12 17.16 a-c 17.18
18 18.8 18.10 18.12 18.14
19 19.2 19.6 19.10 a-b 19.10 c-d
20 20.2 20.10 a-c 20.10 d-f 20.12
21 21.4 21.6 21.10 21.12
22 22.2 22.8 a 22.10 a-c 22.10 d
23 23.4 23.6 23.10 23.12
24 24.6 a-b 24.6 c-d 24.6 e-f 24.10 a-b

Praktisk om innleveringer

Alle innleveringene skal gjøres via Devilry med følgende krav:

  • Alle innleveringer skal være som PDF-filer (anbefalt) eller ren tekst.
  • Én fil inneholder nøyaktig én oppgave fra tabellen over.
  • Kall filen «oppgave-XX-YY-ZZ.pdf» hvor XX er kapittelnummeret (01–24), YY er oppgavenummeret, og ZZ angir hvilken del av oppgaven. For eksempel er «oppgave-22-10-ac.pdf» et helt ok filnavn.
  • Finn den riktige innleveringen i Devilry, og last opp filen som en del av denne. Da vil vi se at du har levert, og du vil få tilbakemelding så fort vi klarer å rette den.
  • Når du leverer en oppgave, kan du ikke levere den på nytt. Sjekk derfor at filen du har levert er den endelige. (Hvis du har levert feil, må du rette det opp umiddelbart.)
  • Det forutsettes at alle som leverer har lest og godtatt reglement for obligatoriske oppgaver ved Institutt for informatikk.

Vi anbefaler alle å bruke LaTeX til å skrive innleveringsoppgavene, og vi har laget en mal som du kan bruke. Den ligger fritt tilgjengelig på Overleaf her:
https://v2.overleaf.com/read/xhhqghqrdhsf

Innleveringsfrister

Alle innleveringene skal gjøres i innlevering- og tilbakemeldingssystemet Devilry, og innleveringene kan skje når som helst inntil åtte tidsfrister som er jevnt fordelt utover semesteret. Det er riktignok lov å spørre retterne om unntak fra innleveringsfristene, men det er ingen garanti for at dette blir innvilget. Det lønner seg å levere etter hvert som man arbeider seg gjennom kapitlene, og ikke samle opp alt nærme en frist, for da blir det mye å gjøre for retterne akkurat rundt fristen, og det dermed vil ta mye lenger tid å få tilbakemelding. Alle vinner på at alle leverer så tidlig som mulig!

 

Innlevering Kapitler Aller siste frist
1 1, 2, 3 14. september
2 4, 5, 6 21. september
3 7, 8, 9 28. september
4 10, 11, 12 5. oktober
5 13, 14, 15 12. oktober
6 16, 17, 18 19. oktober
7 19, 20, 21 26. oktober
8 22, 23, 24 2. november
Publisert 30. aug. 2018 19:40 - Sist endret 14. sep. 2018 16:47