Muntlig eksamen

Hei alle - nå er sensuren for prosjektoppgaven publisert og alle prosjektoppgavene har bestått med glans. Gratulerer! Veldig bra jobba folkens!! #Stoltfaglærer

Fakultetet kom i går ettermiddag med en veileder om muntlig eksamen som dere må ta en kikk på før du skal avlegge muntlig eksamen. Her står det blant annet:

  • Du må ha legitimasjon/gyldig ID tilgjengelig under selve eksamineringen​​​.
  • Ansiktet ditt skal være godt synlig under eksamen. 
  • Du skal sitte alene i rommet og må være forberedt på å rotere kameraet og vise rommet slik at sensorer ser omgivelsene.
  • Det er ikke lov til å foreta lyd- og videoopptak under eksamensgjennomføringen. 
  • Beregn god tid før eksamen! Vær klar senest 15 minutter før oppsatt eksamenstid.
  • Når karakter er formidlet må eventuelt krav om begrunnelse fremmes umiddelbart til faglærer/sensor.
  • Hvis det skulle oppstå tekniske problemer under eksamen som ikke lar seg løse med én gang, vil eksaminator pause eksamen til problemet er løst. Dersom problemet ikke lar seg løse, vil eksamen bli avlyst, og du vil få en ny sjanse til å gjennomføre muntlig eksamen ved en senere anledning.

Merk at det står i veilederen at dere vil få vurderingen straks etter muntlig, men av praktiske årsaker vil dette ikke være tilfelle for oss. Sensuren for deres muntlige presentasjonene vil komme samlet onsdag 13. mai innen klokken 12:00.

Sett dere også inn i hvordan dere kan dele skjermene i forkant, dersom dere skal bruke power point el. Husk at det er opp til dere om dere vil bruke digitale slides o.a. som støtte i presentasjonen eller ei.

Innloggingsdetaljene til Zoom for muntlig eksamen finner dere i teksten hvor problemstillingen for muntlig er publisert. Du blir hentet inn fra venterommet i Zoom når det er din tur inn.

Etter samtale med ekstern sensor har vi kommet frem til at selskapet Magic skal forbli anonymt slik at alle får et mest mulig likt utgangspunkt for sin muntlig eksamen.

Oppsettet for muntlig eksamen er:

Mandag 11. mai

Kandidat nr.

09:00-09:15

30

09:20-09:35

17

09:40-09:55

34

10:00-10:15

8

10:20-10:35

25

10:40-10:55

38

11:00-11:15

2

12:00-12:15

36

12:20-12:35

13

12:40-12:55

16

13:00-13:15

22

13:20-13:35

27

14:00-14:15

6

14:20-14:35

23

14:40-14:55

9

15:00-15:15

20

15:20-15:35

4

15:40-15:55

35

Tirsdag 12. mai

10:00-10:15

28

10:20-10:35

32

10:40-10:55

39

11:00-11:15

33

12:00-12:15

15

12:20-12:35

3

12:40-12:55

26

13:00-13:15

5

13:20-13:35

7

14:00-14:15

1

14:20-14:35

18

14:40-14:55

29

Dersom tidspunktet du er satt opp ikke passer må du selv bytte med noen og sende beskjed om dette byttet til Lene på epost lenpe@ifi.uio.no innen søndag klokken 18:00.

                                       Lykke til!

/Lene

Publisert 8. mai 2020 14:42 - Sist endret 9. mai 2020 09:50