Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om de mest sentrale teoretiske retningene innenfor strategifaget, og hvilke av disse hovedskolene som er mest hensiktsmessig å benytte for å løse ulike konkrete strategiske problemstillinger i ulike typer virksomheter eller organisasjoner. Strategifaget bygger videre på økonomi, markedsføring og organisasjonsfagene,og integrerer disse i dette strategiemnet. Emnet vil ta utgangspunkt i konkrete og relevante problemstillinger og analysere disse ved gruppearbeid og diskusjoner.Mesteparten av læringen i dette emnet skjer derfor gjennomaktiv diskusjon som krever forberedelser og klasseromsdeltakelse av den enkelte.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INEC1831:

 • har du kjennskap til de teoretiske hovedskolene i strategifaget.
 • har du kunnskap om hvordan endringer i teknologi påvirker konkurransebetingelser og organisasjoners muligheter for tilpasninger, inklusive teknologiske disrupsjoner.
 • behersker du de mest sentrale strategiske analyseverktøyene.
 • har du kunnskap om hvordan strategi henger sammen med interne så vel som eksterne faktorer og forhold.
 • kan du gjennomføre strategiske analyser, benytte teoretisk kunnskap for å løse praktiske problemer, trekke kritiske konklusjoner, og gjengi dem muntlig.

Opptak til emnet

Emnet er adgangsbegrenset med maksimalt 80 plasser. Studenter med studierett på følgende studieprogram kan søke plass på emnet:

 • Informatikk: digital, økonomi og ledelse
 • Informatikk: design, bruk, interaksjon
 • Informatikk: programmering og systemarkitektur
 • Informatikk: robotikk og intelligente systemer
 • Informatikk: språkteknologi.

Studenter får plass på emnet etter følgende rangeringsregler:

 1. Studenter med studierett på til Informatikk: digital,økonomi og ledelse, er garantert plass på emnet.
 2. Studenter med studierett på bachelorprogrammene: Informatikk: design, bruk, interaksjon, Informatikk:programmering og systemarkitektur, Informatikk:robotikk og intelligente systemer og Informatikk:språkteknologi. Intern rangering etter gjeldende rangeringsregler.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet bygger på emnene INEC1800 – Økonomi, finans og regnskap (nedlagt), INEC1810 – Marknad, markedsføring og produktutvikling og INEC1820 – Organisasjon og ledelse (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke.

Undervisningen er preget av case-basert problemløsning, gruppearbeid og diskusjon. Det er 80% obligatorisk oppmøte til undervisningen.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av 2 deler som hver teller 50% mot den endelige karakteren:

 • prosjektoppgave gjort i grupper av 2-4 studenter.
 • individuell muntlig presentasjon (eventuelt støttet av et sett digitale slides) på gitt problemstilling, etterfulgt av spørsmål fra eksaminator og sensor.

Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester. Emnet krever at kandidaten har minimum 80% oppmøte på undervisning.

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2022 15:18:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk