HUMIT3710MN – Kunstig intelligensprogrammering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Vi lager - og går gjennom - flere større programmeringsprosjekter i Common Lisp.

Hva lærer du?

Å bruke klassiske kunstig intelligensteknikker som søking, mønstergjenkjenning, unifisering i store Common Lisp-programmer. Vi gjennomfører større programmeringsprosjekter - med vekt på oversiktlig kode som er lett å vedlikeholde og gir effektiv eksekvering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Innholdet er dekket av det tidligere SLI330. Fullt overlapp mot HUMIT4710.

Undervisning

Det er 3-4 timer undervisning pr uke - fordelt på seminarer og øvelser. Studentene utfører underveis et større prosjekt i grupper. Seminarundervisningen er felles med emnet HUMIT4710, men gruppeundervisningen under arbeidet med essayskrivingen foregår separat.

Eksamen

Det er en obligatorisk oppgave i løpet av emnet, som skal være godkjent for å få gå opp til eksamen. Oppgaven er et essay som skal leveres inn individuelt, men det gis anledning til å arbeide i grupper under arbeidet med essayet. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Avsluttende muntlig eksamen. Karakterskala: A-F.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Høst 2006

Emnet er delvis erstattet av INF3820/4820.

Eksamen

Samme som undervisningssemester.

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)