HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

En innføring i programmering ved bruk av Java og med vekt på objektorientert programmering. Bruk av klasser, klassehierarkier, objekter og samspill mellom objekter. Bruk av Javas klassebibliotek. Modellering i UML. Bruk av programmer til simulering. Muligheter og begrensninger av IKT. Etiske og moralske problemer. Personvern. Emnet er spesielt tilpasset studenter uten realfaglig bakgrunn.

Hva lærer du?

Studentene lærer å skrive enkle program i Java. Emnet gir en innføring i objektorientert programmering og vil være et godt grunnlag for bl.a. påbygningsemnet INF 1010 Objektorientert programmering. Emnet vil kunne erstatte INF 1000 Grunnkurs i programmering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Overlappende emner

Overlapper 6 sp. med INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) og INF101, samt 10 sp. med SLI130.

Undervisning

Emnet går over et semester. Det organiseres med 6 timer undervisning pr uke - delt mellom seminarer og oppgaveløsninger. I tillegg gis det veiledning av studentene ved datamaskin.

Eksamen

Det vil være flere (6 stk.) obligatoriske innleveringer underveis som skal godkjennes for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

En avluttende 4-timers skriftlig eksamen. Karakterskala: Bestått / ikke bestått

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk