Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for informatikk (Ifi)

Besøksadresse: 
Ole Johan Dahls hus, 4. etasje, Gaustadalléen 23 D

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 12:00-15:00

Postadresse: 
Postboks 1080, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 24 10
Faks: 22 85 24 01
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/ifi/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Torleiv Maseng, emneansvarlig    tma AT ffi.no
Studiekonsulent ved UNIK  Tlf: 64 84 47 06  postmottak AT unik.no
Published Oct. 4, 2011 3:17 PM - Last modified Nov. 23, 2011 11:40 AM