Teknologisystemer

Viser 1–69 av 69 emner
Emne Studiepoeng
MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM9010 – Communicating Science (5 studiepoeng) 5
MNPED9000 – Teaching in STEM (5 studiepoeng) 5
MNSES9100 – Science, Ethics and Society (5 studiepoeng) 5
TEK-IN5930 – Kybernetikk og autonome systemer. Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
TEK-IN5960 – Kybernetikk og autonome systemer. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TEK3010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK3100 – Arbeidspraksis innen fornybare energisystemer (20 studiepoeng) 20
TEK4010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK4030 – Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
TEK4040 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4050 – Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4100 – Signalbehandling i radiokommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK4120 – Mobilkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK4500 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
TEK5010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK5030 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
TEK5040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
TEK5100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
TEK5110 – Building and Monitoring Communication Networks (10 studiepoeng) 10
TEK5130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK5140 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
TEK5160 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
TEK5300 – Renewable Energy: Science and Technology (10 studiepoeng) 10
TEK5310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK5320 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
TEK5330 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
TEK5340 – Energisystemanalyse: modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
TEK5350 – Energy Markets and Regulation (10 studiepoeng) 10
TEK5370 – Grid, smartgrid og IoT (10 studiepoeng) 10
TEK5380 – Prosjekt innen fornybar energi (10 studiepoeng) 10
TEK5390 – Hydrogen Technology (10 studiepoeng) 10
TEK5400 (10 studiepoeng) 10
TEK5410 – Energy Markets and Regulation - Electricity System Modelling and Analysis (5 studiepoeng) 5
TEK5420 – Norway’s Energy Transitions: Policy Directions and Challenges (5 studiepoeng) 5
TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK5520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
TEK5550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK5600 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
TEK5930 – Fornybare energisystemer, masteroppgave (30 studiepoeng) 30
TEK5960 – Fornybare energisystemer, masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TEK9010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK9030 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
TEK9040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
TEK9100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
TEK9110 – Building and Monitoring Communication Networks (10 studiepoeng) 10
TEK9130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK9140 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
TEK9160 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
TEK9300 – Renewable Energy: Science and Technology (10 studiepoeng) 10
TEK9310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK9320 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
TEK9330 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
TEK9340 – Energisystemanalyse: modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
TEK9350 – Energy Markets and Regulation (10 studiepoeng) 10
TEK9390 – Hydrogen technology (10 studiepoeng) 10
TEK9410 – Energy Markets and Regulation - Electricity System Modelling and Analysis (5 studiepoeng) 5
TEK9510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK9520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
TEK9550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK9600 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
TEK9610 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10