Teknologisystemer

Viser 1–76 av 76 emner
Emne Studiepoeng
TEK5360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9620 – Advanced turbulence modeling and simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK3480 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4000 – Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4100 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4170 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4210 – Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 – Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 – Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4480 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4490 – Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
UNIK4500 – Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4540 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4570 – Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4590 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4900 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4910 – Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4950 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9100 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 – Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9560 – Anvendt parameter og tilstandsestimering (10 studiepoeng) 10
UNIK9590 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 – Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 – Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9900 – Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9930 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10
UNIK9950 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10