Teknologisystemer

Viser 1–74 av 74 emner
Emne Studiepoeng
TEK3010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK4010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK4020 – Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
TEK4030 – Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
TEK4040 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4050 – Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4060 – Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
TEK4070 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
TEK4100 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK4110 – Programvaredefinert nettverk og ny nettfunksjonalitet (10 studiepoeng) 10
TEK4500 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
TEK4900 – Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
TEK5010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK5040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5110 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
TEK5120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur (10 studiepoeng) 10
TEK5130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK5150 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
TEK5300 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
TEK5310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK5320 – Battery technology (10 studiepoeng) 10
TEK5360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK5400 – Nanofotonikk (10 studiepoeng) 10
TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK5520 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor- og mobilsystemer (10 studiepoeng) 10
TEK5550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK5620 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
TEK9010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK9040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9110 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
TEK9120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur (10 studiepoeng) 10
TEK9130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK9150 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
TEK9300 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
TEK9310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK9320 – Battery technology (10 studiepoeng) 10
TEK9360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9400 – Nanofotonikk (10 studiepoeng) 10
TEK9510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK9520 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor- og mobilsystemer (10 studiepoeng) 10
TEK9550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK9620 – Advanced turbulence modeling and simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK3480 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 – Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4910 – Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK9250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 – Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9560 – Anvendt parameter og tilstandsestimering (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 – Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9930 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10