MNHMS0020LS – In-depth Laboratory Safety

Schedule, syllabus and examination date

Choose semester

Course content

Det er et mål å sikre at laboratoriearbeid i undervisningen foregår i trygge omgivelser. Du får informasjon om hvilke helse-, miljø og sikkerhetskrav som stilles til deg som student ved UiO når du har undervisning på laboratoriet. Du får gjennomgang av et praktisk laboratorieeksperiment med fokus på håndtering av risiko.

Learning outcome

Etter å ha tatt emnet vil du ha kunnskap om:

  • Viktige lover og sikkerhetsforskrifter knyttet til laboratoriearbeid.
  • Planlegging av et laboratorieforsøk med bruk av: laboratoriejounalen, stoffkartotek, risikovurdering, el– instrumenter og sikkerhet, avtrekkskap og verneinstallasjoner, samt riktig bruk av personlig verneutstyr.
  • Sikker håndtering av kjemikalier og biologiske stoffer.
  • Toksikologiske utfordringer ved bruk av kjemiske og biologiske stoffer med utgangspunkt i stoffkartotekblad.

Admission

Emnet er obligatorisk for:

Emnet er et obligatorisk forkunnskapskrav for masterintroduksjonsemner og anbefalt forkunnskap for alle emner med laboratorieundervisning med biologiske og kjemiske stoffer på master- og ph.d.-nivå.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

Følgende emne må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MNHMS0020LS:

Teaching

Emnet gis som gruppeundervising á 3 timer i begynnelsen av hvert semester. Deltagelse på undervisningen er obligatorisk for å bestå emnet.

Emnet bruker Fronter.

Access to teaching

A student who has completed compulsory instruction and coursework and has had these approved, is not entitled to repeat that instruction and coursework. A student who has been admitted to a course, but who has not completed compulsory instruction and coursework or had these approved, is entitled to repeat that instruction and coursework, depending on available capacity.

Examination

For å få emnet bestått må du ha godkjent deltakelse på undervisningen. Du er selv ansvarlig for å bli registrert på emnet ved oppmøte.

Grading scale

Grades are awarded on a pass/fail scale. Read more about the grading system.

Explanations and appeals

Evaluation

The course is subject to continuous evaluation. At regular intervals we also ask students to participate in a more comprehensive evaluation.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen og det blir gjort fremmøteregistrering. Sykdom eller annen gyldig fraværsgrunn må dokumenteres med legeerklæring eller annen tilsvarende dokumentasjon. Legeerklæringer kan leveres til MN-studieinfo i åpningstiden eller sendes per post til MN-studieinfo. Husk å skrive hvilket emne og hvilken dato legeerklæringen gjelder for.

Alle studenter som har vært borte fra undervisningen må ta emnet neste gang det undervises (i begynnelsen av påfølgende semester).

Studenter som ikke har bestått MNHMS0020LS – In-depth Laboratory Safety (discontinued) vil ikke få godkjent mastergraden, hvis emnet er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Facts about this course

Credits

0

Level

Master

Teaching

Spring and autumn

Emnet er nedlagt, se infomasjon om nye HMS-emner og overgangen mellom gamle og nye emner.

Examination

Siste eksamen i emnet våren 2015

Teaching language

English