Pensum/læringskrav

Allen Hatcher: Algebraic Topology, 2002. Cambridge University Press. ISBN: 0-521-79540-0. Pensum vil bestå av deler av kapitlene 0, 1 og 2. Boken (eller deler av den) kan også lastes ned fra forfatterens hjemmeside.

Pensum MAT4530

  • Kap. 0 side 1-10, frem til "Two criteria..."
  • 1.1: hele
  • 1.3: Side 56-63, frem til "The classification of covering spaces". Side 71, nederste avsnitt, til og med side 74
  • 2.1: hele
  • 2.2: hele, unntatt Example 2.48 frem til "Homology with coefficients"
  • Additional topics 2.B: hele, unntatt avsnittet om divisjonsalgebraer

Publisert 25. okt. 2004 23:04 - Sist endret 7. jan. 2005 21:04