Fjortende forelesning, torsdag 29. november, blir om Kuenneth-teoremet. Se forelesningsnotatet . Vi regner Hatchers oppgaver 3.2.6, 7, 11 og 14. Eksamen blir mandag 17. desember.

Nov. 21, 2012 12:15 PM

Trettende forelesning, torsdag 22. november, regner vi Hatchers oppgaver 3.2.3 og. Forelesningen avsluttes 12:00 p.g.a. valgmøte.

Nov. 13, 2012 4:30 PM

Tolvte forelesning, torsdag 15. november, blir om kohomologi av projektive rom, og om gradert kommutativitet av cup-produktet.

Nov. 13, 2012 4:25 PM