Semester page for HMS0507 - Autumn 2021

På grunn av koronasituasjonen vil det være begrenset brannsikkerhetsopplæring høsten 2021. HMS0507 vil i utgangspunktet kun tilbys 1.semester-studenter på programmer med laboratorieundervisning, 3.semester-bachelorstudenter som ikke allerede har deltatt på HMS0507 og andre studenter som "må" gjennomføre HMS0507 H21. Nye programstudenter og 3-semester-bachelorstudenter blir meldt til undervisningsgrupper. Andre studenter må henvende seg til sitt studieprogram kontaktpunkt for påmelding.

---

Due to the corona situation, there will be limited fire safety training autumn 2021. HMS0507 will basically only be offered to 1st semester students on programs with laboratory teaching, 3rd semester bachelor students who have not already participated in HMS0507 and other students who "must" complete HMS0507 H21. New program students and 3rd semester bachelor students are enrolled in teaching groups. Other students must contact their program contact point for registration.

June 28, 2021 2:26 PM