HMS0507 – Brannsikkerhet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

I dette emnet ønsker vi å gi deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i hvordan du aktivt kan forebygge og begrense en eventuell brann. Etter endt kurs skal du kjenne til hvordan du skal opptre i tilfelle brann/branntilløp og kunne følge deg trygg og sikker i bruk av UiOs bygninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du ha kjennskap til:

  • UiOs brannvernpolicy og mål
  • De vanligste brannårsakene
  • Tekniske brannverntiltak og utstyr
  • Organisatoriske brannverntiltak og rutiner
  • Forstå hvordan brann oppstår og utvikler seg
  • Hvordan opptre i forbindelse med brann/branntilløp
  • Praktisk håndtering av slukkeutstyr og ulike slukkemidler

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

Undervisning

Emnet gis som gruppeundervisning 2 timer i begynnelsen av hvert semester. Deltagelse på undervisningen er obligatorisk for å bestå emnet.

Er du påmeldt en gruppe du ikke kan møte på, kan du bytte til en annen ledig gruppe i StudentWeb.

Overgangsordninger

Fra og med våren 2021 utgår overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner, og gamle HMS-emner gir ikke lenger fritak for nye HMS-emner. Har du spørsmål, kontakt MN-studieinfo.

Hvis du har tatt HMS-opplæring ved en annen institusjon, må du likevel gjennomføre og bestå emnene som er obligatoriske krav for "ditt" program og "dine" emner. Bakgrunnen for at det ikke gis fritak for HMS-emner tatt andre steder er at den opplæringen du får ved UiO er både generell og spesifikk for UiO.

Eksamen

For å få emnet bestått må du ha godkjent deltakelse på undervisningen. Du er selv ansvarlig for å bli registrert på emnet ved oppmøte.

Studenter som ikke har bestått HMS0507 - Brannsikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0507 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 19:20:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Vår og høst.

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk