HMS0507 – Brannsikkerhet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet ønsker vi å gi deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i hvordan du aktivt kan forebygge og begrense en eventuell brann. Etter endt kurs skal du kjenne til hvordan du skal opptre i tilfelle brann/branntilløp og kunne følge deg trygg og sikker i bruk av UiOs bygninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du ha kjennskap til:

  • UiOs brannvernpolicy og mål
  • De vanligste brannårsakene
  • Tekniske brannverntiltak og utstyr
  • Organisatoriske brannverntiltak og rutiner
  • Forstå hvordan brann oppstår og utvikler seg
  • Hvordan opptre i forbindelse med brann/branntilløp
  • Praktisk håndtering av slukkeutstyr og ulike slukkemidler

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

Undervisning

Emnet gis som gruppeundervisning 2 timer i begynnelsen av hvert semester. Deltagelse på undervisningen er obligatorisk for å bestå emnet.

Er du påmeldt en gruppe du ikke kan møte på, kan du bytte til en annen ledig gruppe i StudentWeb.

Eksamen

For å få emnet bestått må du ha godkjent deltakelse på undervisningen. Du er selv ansvarlig for å bli registrert på emnet ved oppmøte.

Studenter som ikke har bestått HMS0507 - Brannsikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0507 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. aug. 2022 12:45:04

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Vår og høst.

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk