Oppmelding til emnet HMS0507 Brannsikkerhet / Registration for the course HMS0507 Fire Safety

Hvis du er 1. semesterstudent på bachelor og 5-årig masterprogram blir du meldt til emnet av kontaktpunkt for ditt program. Det gjelder også for deg som var 1.semesterstudent i 2021, men som ikke har fått tilbud om brannsikkerhet på grunn av korona. Er du masterstudent eller  av andre årsaker ikke har fått tatt brannsikkerhetkurset kan du melde deg seg selv i StudentWeb fra 10. august.

----

If you are a 1st semester student on a bachelor's and 5-year master's program, you will be registered for the subject by the contact point for your program. This also applies to you who were a 1st semester student in 2021, but who have not been offered fire safety due to the corona. If you are a master's student or for other reasons have not taken the fire safety course, you can register yourself in StudentWeb from 10 August.

Published June 1, 2022 10:26 AM - Last modified June 2, 2022 9:00 AM