Semester page for HMS0507 - Spring 2022

For English see below

På grunn av smittesituasjonen avlyses alle oppsatte grupper i HMS0507 Brannsikkerhet i januar 2022. Nye grupper settes opp enten senere i vårsemesteret eller ved studiestart i august.

---

Due to the infection situation, all groups in HMS0507 Fire Safety will be canceled in January 2022. New groups are set up either later in the spring semester or at the start of studies in August.

Dec. 20, 2021 2:50 PM