Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 13. november kl. 15:00

Innleveringsfrist: 7. desember kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 17. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 05:48