Emner innen helseledelse og helseøkonomi

Viser 1–78 av 78 emner
Emne Studiepoeng
EMHEM5500 - Thesis Work (30 studiepoeng) 30
HADM4001 - Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4002 - Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4101 - Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 - Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 - Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4104 - Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4201 - Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 - Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 - Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 - Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 - Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 - Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 - Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 - Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4501 - Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4502 - Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V - Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4602V - Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4603V - Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HECON4000 - Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4100 - Fundamentals of Health Economics (5 studiepoeng) 5
HECON4210 - Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 - Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 - Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 - Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HECON4260 - Need analyses, risk adjustments and formula funding (5 studiepoeng) 5
HEVAL4200 - Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5110 - Valuing Health (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 - Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEVAL5130 - Modeling in economic evaluation II (5 studiepoeng) 5
HEVAL5140 - Methods for estimating the effects of interventions (5 studiepoeng) 5
HEVAL5150 - Decision making under risk and uncertainty (5 studiepoeng) 5
HEVAL5200 - Topics in economic evaluation (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1000 - Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HFIN4210 - Finance (5 studiepoeng) 5
HFIN4220 - Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 - Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 - Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV4100 - Fundamentals of Health Care Systems (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 - Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HINF1102 - Medisinsk informatikk og logistikk (10 studiepoeng) 10
HLAW4100 - Fundamentals of Health Law (5 studiepoeng) 5
HLED1102 - Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk (10 studiepoeng) 10
HLED1201 - Helseledelse og organisering 1: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED2101 - Organisering og kontraktstyring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 - Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3001 - Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (10 studiepoeng) 10
HLED4102 - Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HLED4103 - Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMAN4100 - Fundamentals of management (5 studiepoeng) 5
HMAN4210 - Leadership and management (5 studiepoeng) 5
HMAN4220 - Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 - Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5140 - Topics in Priority Setting (5 studiepoeng) 5
HMAN5150 - Management in practice (HR-management) (5 studiepoeng) 5
HMAN5160 - Integrated Care Models (5 studiepoeng) 5
HMAN5170 - Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HMAN5200 - Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HMED1101 - Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur (10 studiepoeng) 10
HMED2101 - Medisin i samfunnet (10 studiepoeng) 10
HMED4100 - Fundamentals of medicine (5 studiepoeng) 5
HMED4101 - Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 - Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HMET4100 - Fundamentals of statistics (5 studiepoeng) 5
HMET4210 - Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 - Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 - Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HMET5140 - Non-parametric and alternative regression methods in statistics (5 studiepoeng) 5
HMM4501 - Master thesis (30 studiepoeng) 30
HSTAT1101 - Innføring i statistikk (10 studiepoeng) 10
HØKON1201 - Bedriftsøkonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1202 - Bedriftsøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON2001 - Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON2201 - Helseøkonomi og markedssvikt (10 studiepoeng) 10
HØKON2301 - Helseøkonomiske emner (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 - Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON4102 - Kostnad-nytte analyse (5 studiepoeng) 5