Emner innen helseledelse og helseøkonomi

Viser 1–81 av 81 emner
Emne Studiepoeng
EMHEM5500 – Thesis Work (30 studiepoeng) 30
HADM4001 – Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4002 – Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4101 – Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 – Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 – Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4104 – Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4201 – Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 – Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 – Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 – Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 – Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 – Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4501 – Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4502 – Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V – Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4602V – Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4603V – Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4604V – Finansiering og organisering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4610V – Ledelse og innovasjon i helsetjenesten (15 studiepoeng) 15
HECON4000 – Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4100 – Fundamentals of Health Economics (5 studiepoeng) 5
HECON4210 – Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 – Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 – Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 – Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HECON4260 – Need analyses, risk adjustments and formula funding (5 studiepoeng) 5
HEVAL4200 – Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5110 – Valuing Health (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 – Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEVAL5130 – Modeling in economic evaluation II (10 studiepoeng) 10
HEVAL5140 – Methods for effectiveness evaluations in health care (10 studiepoeng) 10
HEVAL5150 – Decision making under risk and uncertainty (5 studiepoeng) 5
HEVAL5200 – Topics in economic evaluation (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1000 – Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HFIN4210 – Finance and Investment (10 studiepoeng) 10
HFIN4220 – Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 – Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 – Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV4100 – Fundamentals of Health Care Systems (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 – Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HINF1102 – Medisinsk informatikk og logistikk (10 studiepoeng) 10
HLAW4100 – Fundamentals of Health Law (5 studiepoeng) 5
HLED1102 – Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk (10 studiepoeng) 10
HLED1201 – Helseledelse og organisering: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 – Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3002 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HLED3003 – Organisering og kontraktstyring (5 studiepoeng) 5
HLED4102 – Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HLED4103 – Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMAN4100 – Fundamentals of management (5 studiepoeng) 5
HMAN4210 – Leadership, Management and Organization Development (10 studiepoeng) 10
HMAN4220 – Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 – Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5140 – Topics in Priority Setting (5 studiepoeng) 5
HMAN5150 – Management in practice (HR-management) (5 studiepoeng) 5
HMAN5160 – Integrated Care Models (5 studiepoeng) 5
HMAN5180 – Policy analysis and evaluation (5 studiepoeng) 5
HMAN5200 – Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HMED1101 – Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur (10 studiepoeng) 10
HMED2101 – Medisin i samfunnet (10 studiepoeng) 10
HMED4100 – Fundamentals of medicine (5 studiepoeng) 5
HMED4101 – Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 – Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HMET4100 – Fundamentals of statistics (5 studiepoeng) 5
HMET4101 – Fundamentals of statistics (10 studiepoeng) 10
HMET4210 – Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 – Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 – Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HMET5140 – Non-parametric methods (5 studiepoeng) 5
HMM4501 – Master thesis (30 studiepoeng) 30
HSTAT1101 – Innføring i statistikk (10 studiepoeng) 10
HØKON1201 – Bedriftsøkonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1202 – Bedriftsøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON2001 – Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON2201 – Helseøkonomi og markedssvikt (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 – Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON4102 – Kostnad-nytte analyse (5 studiepoeng) 5
HMET4220 – Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10