Emner innen medisin

Viser 1–250 av 303 emner
Emne Studiepoeng
EMHEM5500 – Thesis Work (30 studiepoeng) 30
ERN1010 – Innføring i klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN1100 – Ernæringsstudiet, Modul 1 (50 studiepoeng) 50
ERN2200R – Fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi (24 studiepoeng) 24
ERN2300 – Mikronæringsstoffer og fremmedstoffer – fra mekanismer til klinikk (6 studiepoeng) 6
ERN3100 – Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN3200 – Forebyggende og klinisk ernæring (25 studiepoeng) 25
ERN3400 – Ernæring og media (5 studiepoeng) 5
ERN4110 – Statistikk for masterstudenter i ernæring (5 studiepoeng) 5
ERN4200 – Ernæringsepidemiologi (5 studiepoeng) 5
ERN4300 – Klinisk ernæringsforskning og kunnskapsoppsummering (20 studiepoeng) 20
ERN4310 – Ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring (10 studiepoeng) 10
ERN4400 – Avansert klinisk ernæring (24 studiepoeng) 24
ERN4410 – Masteremne i klinisk ernæring (20 studiepoeng) 20
ERN4500 – Klinisk praksis (6 studiepoeng) 6
ERN4900 – Masteroppgave i ernæring (60 studiepoeng) 60
FHE4000 – Innføring i folkehelse, epidemiologi og bærekraft (10 studiepoeng) 10
FHE4100 – Fundamentals of Clinical Epidemiology and Evidence-based Medicine (5 studiepoeng) 5
FHE4110 – Fundamentals in Database Management and Data Analyses (5 studiepoeng) 5
FHE4120 – Introduction to Logistic and Cox regression (5 studiepoeng) 5
FHE4200 – Helsepedagogikk og helsekommunikasjon (5 studiepoeng) 5
FHE4210 – Folkehelse og aldring (5 studiepoeng) 5
FHE4300 – Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid (5 studiepoeng) 5
FHE5000 – Folkehelseetikk (5 studiepoeng) 5
FHE5010 – Komplekse intervensjoner og implementering (5 studiepoeng) 5
FHE5090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
FHE5100 – Register-based Studies (5 studiepoeng) 5
FHE5110 – Introduction to Causal Inference (5 studiepoeng) 5
FHE5120 – Project Planning and Appraisal of Epidemiological Studies (5 studiepoeng) 5
FHE5200 – Folkehelse og livsstilsykdommer (5 studiepoeng) 5
FHE5210 – Sosial ulikhet i helse (5 studiepoeng) 5
GERSYK4102 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4103 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging (5 studiepoeng) 5
GERSYK4104 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser (5 studiepoeng) 5
GERSYK4201 – Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
GERSYK4202 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4301 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
GERSYK4303 – Metodefordypning - kvalitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4304 – Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4401 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
GERSYK4403 – Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 – Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4405 – Sykdomslære og behandling (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 – Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
HADM4001 – Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4002 – Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4101 – Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 – Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 – Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4104 – Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4201 – Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 – Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 – Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 – Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 – Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 – Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4501 – Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4502 – Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V – Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4602V – Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4603V – Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4604V – Finansiering og organisering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4610V – Ledelse og innovasjon i helsetjenesten (15 studiepoeng) 15
HECON4000 – Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4100 – Fundamentals of Health Economics (5 studiepoeng) 5
HECON4210 – Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 – Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 – Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 – Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HECON4260 – Need analyses, risk adjustments and formula funding (5 studiepoeng) 5
HELSEF4100 – Teori og teoriutvikling for helsefagene (20 studiepoeng) 20
HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 – Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4400 – Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning (15 studiepoeng) 15
HELSEF4403 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4405 – Kjønn, kropp og medikalisering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4406 – Funksjon og funksjonsevaluering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4407 – Health Literacy (5 studiepoeng) 5
HELSEF4410 – Introduction to Qualitative Methods (5 studiepoeng) 5
HELSEF4420 – Fordypning i kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
HELSEF4430 – Fordypning i kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
HELSEF4500 – Masteroppgave i helsefagvitenskap (60 studiepoeng) 60
HELSEF4501 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4502 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4510 – Medical and Health Related Research Ethics (5 studiepoeng) 5
HELSEF4511 – Digitalisering, samhandling og innovasjon (5 studiepoeng) 5
HES9280 – Introduction to medical anthropology (5 studiepoeng) 5
HES9315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
HES9320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
HES9325 – Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
HES9355 – Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
HES9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
HEVAL4200 – Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5110 – Valuing Health (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 – Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEVAL5130 – Modeling in economic evaluation II (10 studiepoeng) 10
HEVAL5140 – Methods for effectiveness evaluations in health care (10 studiepoeng) 10
HEVAL5150 – Decision making under risk and uncertainty (5 studiepoeng) 5
HEVAL5200 – Topics in economic evaluation (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1000 – Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HFIN4210 – Finance and Investment (10 studiepoeng) 10
HFIN4220 – Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 – Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 – Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV4100 – Fundamentals of Health Care Systems (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 – Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HINF1102 – Medisinsk informatikk og logistikk (10 studiepoeng) 10
HLAW4100 – Fundamentals of Health Law (5 studiepoeng) 5
HLED1102 – Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk (10 studiepoeng) 10
HLED1201 – Helseledelse og organisering: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 – Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3002 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HLED3003 – Organisering og kontraktstyring (5 studiepoeng) 5
HLED4102 – Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HLED4103 – Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMAN4100 – Fundamentals of management (5 studiepoeng) 5
HMAN4210 – Leadership, Management and Organization Development (10 studiepoeng) 10
HMAN4220 – Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 – Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5140 – Topics in Priority Setting (5 studiepoeng) 5
HMAN5150 – Management in practice (HR-management) (5 studiepoeng) 5
HMAN5160 – Integrated Care Models (5 studiepoeng) 5
HMAN5180 – Policy analysis and evaluation (5 studiepoeng) 5
HMAN5200 – Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HMED1101 – Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur (10 studiepoeng) 10
HMED2101 – Medisin i samfunnet (10 studiepoeng) 10
HMED4100 – Fundamentals of medicine (5 studiepoeng) 5
HMED4101 – Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 – Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HMET4100 – Fundamentals of statistics (5 studiepoeng) 5
HMET4101 – Fundamentals of statistics (10 studiepoeng) 10
HMET4210 – Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 – Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 – Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HMET5140 – Non-parametric methods (5 studiepoeng) 5
HMM4501 – Master thesis (30 studiepoeng) 30
HSTAT1101 – Innføring i statistikk (10 studiepoeng) 10
HØKON1201 – Bedriftsøkonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1202 – Bedriftsøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON2001 – Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON2201 – Helseøkonomi og markedssvikt (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 – Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON4102 – Kostnad-nytte analyse (5 studiepoeng) 5
IMB9270 – Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
IMB9275 – Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
IMB9335 – Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
IMB9345 – Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (2 studiepoeng) 2
HMET4220 – Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10
INTHE4006 – Literature Review and Research Question Seminar (3 studiepoeng) 3
INTHE4007 – Research Methodology (7 studiepoeng) 7
INTHE4008 – Research Ethics - introductory module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4012 – Master Thesis (60 studiepoeng) 60
INTHE4013 – Fundamentals of International Community Health Part I (11 studiepoeng) 11
INTHE4014 – Fundamentals of International Community Health Part II (11 studiepoeng) 11
INTHE4016 – Qualitative Methodology (4 studiepoeng) 4
INTHE4017 – Quantitative Methodology (4 studiepoeng) 4
INTHE4019 – Fundamentals of International Community Health (15 studiepoeng) 15
INTHE4020 – Introduction to Quantitative Methods (5 studiepoeng) 5
INTHE4021 – Introduction to Epidemiology (5 studiepoeng) 5
INTHE4022 – Advanced Module in Qualitative Methods (10 studiepoeng) 10
INTHE4023 – Advanced Module in Quantitative Methods (10 studiepoeng) 10
INTHE4113 – Introduction to Medical Anthropology: Key Concepts and Perspectives (5 studiepoeng) 5
INTHE4114 – Epidemiology in Practice - Methodology, examples and tools (5 studiepoeng) 5
INTHE4117 – Global Epidemics (5 studiepoeng) 5
INTHE4118 – Reproductive and Sexual Health and Human Rights (5 studiepoeng) 5
INTHE4120 – Ethical issues in international health research - advanced module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4121 – Water and Food in a Global Health Perspective (5 studiepoeng) 5
INTHE4122 – Migration and Health (5 studiepoeng) 5
MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3001 – Praktisk epidemiologi (2 studiepoeng) 2
MED3002 – Kvalitative metoder i helseforskning (2 studiepoeng) 2
MED3003 – Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller (2 studiepoeng) 2
MED3004 – Statistiske metoder for analyse av kliniske data (2 studiepoeng) 2
MED3005 – Litteraturstudier og systematiske oversikter (2 studiepoeng) 2
MED3006 – Clinical and experimental research methods (2 studiepoeng) 2
MED3007 – Statistical Principles in Genomics: an Introduction with Rstudio (2 studiepoeng) 2
MED3050 – Medisinsk etikk (3 studiepoeng) 3
MED3051 – Migrasjonshelse (3 studiepoeng) 3
MED3052 – Global helse (3 studiepoeng) 3
MED3053 – Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi (3 studiepoeng) 3
MED3054 – Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv (3 studiepoeng) 3
MED3055 – Helseledelse (3 studiepoeng) 3
MED3056 – Kreft og kommunikasjon (3 studiepoeng) 3
MED3057 – Prehospital akuttmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3058 – Idretts- og aktivitetsmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3059 – Kreftforskning (3 studiepoeng) 3
MED3060 – Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning (3 studiepoeng) 3
MED3061 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (3 studiepoeng) 3
MED3062 – Praktisk bruk av laboratorietester, ultralyd og andre bildedannende metoder i klinisk medisin (3 studiepoeng) 3
MED3063 – Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning (3 studiepoeng) 3
MED3064 – Nyere medisinsk historie - kjønn, rus og sosialmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3065 – AI, innovasjon, big data og beslutningsstøtte (3 studiepoeng) 3
MED3066 – Klimaendringer og helse: din innsats teller (3 studiepoeng) 3
MED3067 – Translational cardiology: From bench to bedside (3 studiepoeng) 3
MED3068 – Legerollen - Navigering mellom retningslinjene (3 studiepoeng) 3
MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4100 – Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I (5 studiepoeng) 5
MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 studiepoeng) 19
MED5090 – Prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5600 – Module 6, Medicine (30 studiepoeng) 30
MED5700 – Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED5710 – Overgangsundervisning i rettsmedisin (2 studiepoeng) 2
MED6001 – Valgfri fordypningspraksis (5 studiepoeng) 5
MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010E – Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030E – Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5120 – Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MEDFL5120BTS – Molecular medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MEDFL5125 – Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MEDFL5130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5130E – Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MEDFL5135 – Biomarkers for clinical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5140 – Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MEDFL5150 – Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MEDFL5155 – Introduction to statistics and bioinformatics for the analysis of large-scale biological data (5 studiepoeng) 5
MEDFL5165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema og svardata i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MEDFL5170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (4 studiepoeng) 4
MEDFL5175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5185 – Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MEDFL5195 – OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5215 – Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MEDFL5225 – A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MEDFL5230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MEDFL5235 – Molecular Cancer Medicine (10 studiepoeng) 10
MEDFL5245 – Biology of Ageing (4 studiepoeng) 4
MEDFL5250 – Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MEDFL5255 – Multi-omic data analysis and integration for precision medicine (5 studiepoeng) 5
MEDFL5260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5270 – Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
MEDFL5275 – Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
MEDFL5280 (10 studiepoeng) 10
MEDFL5295 – Global health (5 studiepoeng) 5
MEDFL5315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
MEDFL5320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MEDFL5325 – Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
MEDFL5335 – Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
MEDFL5345 – Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (2 studiepoeng) 2
MEDFL5355 – Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
MEDFL5493 – CAREIN - Course In Animal Research In Norway (8 studiepoeng) 8
MEDFL5495P – Course In Animal Research In Norway (CAREiN) - Practical training in handling of laboratory rodents (2 studiepoeng) 2