Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Besøksadresse: 
Harriet Holters hus, 2 etg.

Ekspedisjonstid: 
Man-Ons: 12-15, Tors: 1230-1500, Fredag stengt

Postadresse: 
Boks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 52 57
Faks: 22 85 52 53
E-post: 
Web: http://www.sv.uio.no/iss/

SV Infosenter

Besøksadresse: 
1. etasje, Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Ekspedisjonstid: 
Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00

Postadresse: 
Boks 1084 Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 48 46
Faks: 22 85 48 25
E-post: 
Web: http://www.sv.uio.no/studier/svinfo.html

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Published Oct. 25, 2004 8:05 PM - Last modified Dec. 3, 2004 11:30 AM