Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–84 av 84 emner
Emne Studiepoeng
DEVG4050 - Individual Reading List (20 studiepoeng) 20
DEVG4090 - Master Thesis (60 studiepoeng) 60
HGO4010 - Qualitative method (10 studiepoeng) 10
HGO4011 - Philosophy and methodology of human geography (10 studiepoeng) 10
HGO4040 - Individual reading list (10 studiepoeng) 10
HGO4080 - Master's thesis 30 credits (30 studiepoeng) 30
HGO4090 - Master's thesis 60 credits (60 studiepoeng) 60
HGO4201 - Urbanism - urban structures and trends (10 studiepoeng) 10
HGO4202 - Urbanism - urban policies and planning (10 studiepoeng) 10
HGO4203 - Sustainable urban transformations (10 studiepoeng) 10
HGO4301 - The social dimensions of climate change (10 studiepoeng) 10
HGO4401 - Democratization and civil society in developing countries (10 studiepoeng) 10
HGO4403 - Political geographies of work (10 studiepoeng) 10
HGO4501 - Development (10 studiepoeng) 10
HGO4601 - Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
HGO4604 - Labour geographies (10 studiepoeng) 10
HGO4605 - Transformations in the global economy: value chains and production networks (10 studiepoeng) 10
HGO4940 - Geographic Information Systems (10 studiepoeng) 10
SGO1001 - Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1003 - Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1900 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SGO1910 - Geographical Information Systems (GIS) (10 studiepoeng) 10
SGO2100 - Bygeografi og urbanisme (10 studiepoeng) 10
SGO2200 - Economic globalisation and regional development (10 studiepoeng) 10
SGO2302 - Environment and society (10 studiepoeng) 10
SGO2400 - Politisk geografi (10 studiepoeng) 10
SGO2500 - North/South - development (10 studiepoeng) 10
SGO3090 - Bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SGO3200 - Environment and innovation (10 studiepoeng) 10
SGO3300 - Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng) 10
SGO3500 - Byers struktur og utvikling (10 studiepoeng) 10
SGO4080 - Masteroppgave 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
SGO4090 - Masteroppgave 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
SGO9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SGO9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9007 - How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SGO9008 - Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SGO9009 - Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SGO9050 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOS1000 - Innføring i sosiologi (20 studiepoeng) 20
SOS1001 - Introduksjon til sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS1003 - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1003S - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1120 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS2001 - Moderne sosialteori (10 studiepoeng) 10
SOS2100 - Ulikhet, klasse og lagdeling (10 studiepoeng) 10
SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
SOS2300 - Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (10 studiepoeng) 10
SOS2402 - Family, gender equality and the welfare state (10 studiepoeng) 10
SOS2500 - Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2603 - Nordic welfare society - contemporary perspectives (10 studiepoeng) 10
SOS2700 - Religion in contemporary societies, fundamentalism, radicalization and religious violence (10 studiepoeng) 10
SOS2900 - Algoritmer, store data og samfunnsendring (10 studiepoeng) 10
SOS3050 - Metodologi og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SOS4001 - Sosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOS4010 - Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4013 - Klasse og ulikhet - sentrale debatter (10 studiepoeng) 10
SOS4020 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4021 - Research Designs for Causal Inference (10 studiepoeng) 10
SOS4022 - Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
SOS4050 - Metodologi- og prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi (60 studiepoeng) 60
SOS4100 - Social Inequality in the 21st Century: Egalitarian Norway in Comparative Perspective (10 studiepoeng) 10
SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat (10 studiepoeng) 10
SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll (10 studiepoeng) 10
SOS4402 - Familie og livsløp (10 studiepoeng) 10
SOS4510 - Cultural and Political Participation (10 studiepoeng) 10
SOS9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SOS9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9007 - How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SOS9008 - Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9009 - Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SOS9027 - Samtalemetodologi. Fokusgrupper og individuelle intervju (6 studiepoeng) 6
SOS9050 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOSGEO2800 - Migration, diversity, and inequality (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4800 - Cultural differences, migration and integration (10 studiepoeng) 10
SVMET1010 - Kvalitative metoder (10 studiepoeng) 10