Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–79 av 79 emner
Emne Studiepoeng
HGO4010 – Qualitative method (10 studiepoeng) 10
HGO4011 – Philosophy and methodology of human geography (10 studiepoeng) 10
HGO4040 – Individual reading list (10 studiepoeng) 10
HGO4080 – Master's thesis 30 credits (30 studiepoeng) 30
HGO4090 – Master's thesis 60 credits (60 studiepoeng) 60
HGO4201 – Urban geographical theory (10 studiepoeng) 10
HGO4202 – Urbanism - urban policies and planning (10 studiepoeng) 10
HGO4203 – Sustainable urban transformations (10 studiepoeng) 10
HGO4301 – The social dimensions of climate change (10 studiepoeng) 10
HGO4302 – Transformations to Sustainability (10 studiepoeng) 10
HGO4401 – Democratization and civil society in developing countries (10 studiepoeng) 10
HGO4501 – Development (10 studiepoeng) 10
HGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
HGO4604 – The futures of work (10 studiepoeng) 10
HGO4605 – Transformations in the global economy: value chains and production networks (10 studiepoeng) 10
HGO4940 – Advanced Geographic Information Systems (10 studiepoeng) 10
SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1910 – Introduction to Geographical Information Systems (GIS) (10 studiepoeng) 10
SGO2040 – CityStudio Oslo (30 studiepoeng) 30
SGO2100 – Bygeografi og urbanisme (10 studiepoeng) 10
SGO2200 – Economic globalisation and regional development (10 studiepoeng) 10
SGO2302 – Environment and society (10 studiepoeng) 10
SGO2400 – Politisk geografi (10 studiepoeng) 10
SGO2500 – North/South - development (10 studiepoeng) 10
SGO3090 – Bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SGO3200 – Innovation in Sustainability Transitions and Transformations (10 studiepoeng) 10
SGO3300 – Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng) 10
SGO3500 – Byers struktur og utvikling (10 studiepoeng) 10
SGO4090 – Masteroppgave 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
SGO9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9008 – Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SGO9009 – Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SGO9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SGO9206A – The implications of covid-19 for socially inclusive transformations to sustainability A (5 studiepoeng) 5
SGO9206B – The implications of covid-19 for socially inclusive transformations to sustainability B (2 studiepoeng) 2
SOS1000 – Innføring i sosiologi (20 studiepoeng) 20
SOS1001 – Introduksjon til sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS2001 – Moderne sosialteori (10 studiepoeng) 10
SOS2100 – Ulikhet, klasse og lagdeling (10 studiepoeng) 10
SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
SOS2300 – Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (10 studiepoeng) 10
SOS2402 – Family, gender equality and the welfare state (10 studiepoeng) 10
SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk (10 studiepoeng) 10
SOS2603 – Nordic welfare society - contemporary perspectives (10 studiepoeng) 10
SOS2700 – Religious fundamentalism, extremism and violence (10 studiepoeng) 10
SOS2900 – Anvendt maskinlæring for avvikssosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS2950 – Social Science Genetics (10 studiepoeng) 10
SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SOS4001 – Sosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOS4010 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4013 – Klasse og ulikhet - sentrale debatter (10 studiepoeng) 10
SOS4016 – Individuelt leseemne i sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS4020 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4022 – Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi (60 studiepoeng) 60
SOS4100 – Social Inequality in the 21st Century: Egalitarian Norway in Comparative Perspective (10 studiepoeng) 10
SOS4200 – Arbeidsliv og velferdsstat (10 studiepoeng) 10
SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll (10 studiepoeng) 10
SOS4402 – Familie og livsløp (10 studiepoeng) 10
SOS4510 – Cultural Sociology (10 studiepoeng) 10
SOS9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9008 – Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9009 – Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SOS9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOSGEO1120 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOSGEO2800 – Migration, diversity, and inequality (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4210 – Sosiologiske perspektiver på organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4801 – Social Movements in the Age of Migration (10 studiepoeng) 10
SVMET1010 – Kvalitative metoder (10 studiepoeng) 10