Semester page for SGO2200 - Spring 2010

Pensum: Kompendier kommer i midten av uke 5.

Jan. 28, 2010 12:28 PM

The deadline for submitting applications for change of seminar groups is 22 January.

You can find information regarding what is required in order for you to be eligible for change of seminar groups and the application form here

Please contact the reception at the Department of Sociology and Human Geography if you have questions regarding change of seminar groups.

--

Frist for å søke om bytte av seminargruppe er 22. januar.

Her finner du informasjon om hvem som kan få innvilget bytte av seminargruppe, samt søknadsskjema.

Kontaktpunkt for bytte av seminargrupper ved ISS er ekspedisjonen

Jan. 18, 2010 10:36 AM