This course is discontinued

The exam questions have now been uploaded to Fronter. Since exam questions were uploaded last Tuesday April 20th at 10 am we want to clarify that those questions are not the right exam questions. If you answer one of those questions you will not have answered the exam for this course spring 2010.

New exam questions are now available in the folder "Exam question for two-week exam" in the "Fellesrom" for SGO2301. Should you be uncertain of whether or not you have the right exam questions we ask you to be kind and log on to Fronter and read the exam questions which are now available there. The new exam questions are the only exam questions available there now.

Good luck on your exam!

Apr. 27, 2010 11:54 AM

Eksamensoppgaven er nå lastet opp i Fronter. Siden det ble publisert en eksamensoppgave forrige tirsdag 20. april kl. 10 gjør vi nå oppmerksom på at eksamensoppgaven som ble publisert forrige tirsdag ikke er den riktige eksamensoppgaven for SGO2301 våren 2010. Besvarer du oppgaven som ble publisert forrige tirsdag vil du ikke ha besvart eksamensoppgaven for emnet våren 2010.

Ny eksamensoppgave er tilgjengelig i Fronter i mappen "Exam question for two-week exam" i Fellesrommet for SGO230. Er du usikker på om du har riktig eksamensoppgave ber vi deg nå gå inn i Fronter og lese eksamensoppgaven der. Det er kun den nye oppgaven som nå er tilgjengelig der.

Lykke til med eksamen!

Apr. 27, 2010 11:53 AM

Frist for å søke om bytte av seminargruppe er 22. januar.

Her finner du informasjon om hvem som kan få innvilget bytte av seminargruppe, samt søknadsskjema.

Kontaktpunkt for bytte av seminargrupper ved ISS er ekspedisjonen

Jan. 18, 2010 10:36 AM