For karakterbegrunnelse kontakt Geir Kirkebøen på: <geir.kirkeboen@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi telefonnummer i tilfelle sensor ønsker å kontakte deg per telefon.

June 22, 2010 1:08 PM

Husk Første forelesning Onsdag 20. januar kl 1415-16, Auditorium 2

Jan. 19, 2010 2:34 PM