For karakterbegrunnelse (explanation of your grade) ta direkte kontakt med sensor på e-post:

Kandidatnummer 352-398: Torill Siqveland <torill.siqveland@psykologi.uio.no>

Kandidatnummer 399-436: Unni Sulutvedt <unni.sulutvedt@psykologi.uio.no>

Privatisteksamen: Unni Sulutvedt <unni.sulutvedt@psykologi.uio.no>

May 14, 2013 1:53 PM

Contact

SV-info