Semester page for SOSANT2530 - Spring 2004

Eksamensresultater: Sensur 21.06.04

June 21, 2004 2:00 AM

Orienteringsmøte For dere som skal fortsette med sosialantropologi høsten 2004, vil det bli avholdt orienteringsmøte den 25.05. kl. 12.15 i aud. 1, ES.

May 4, 2004 2:00 AM

Gi oss tilbakemelding- send inn evalueringsskjema! For å kunne gi et best mulig tilbud i framtiden er vi avhengig av at dere som studenter gir tilbakemelding på hvordan dere opplever undervisningen på emnet. Vi ber dere derfor om å avsette 2 minutter for å svare på evalueringsskjemaet som du finner her. Du bruker ditt vanlige UiO brukernavn og passord.

Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å besvare evalueringsskjemaet slik at besvarelsene i størst mulig grad fremstår som reperesentative for studentene på emnet.

Frist for tilbakemelding er 01.06.

Takk for hjelpen!

May 3, 2004 2:00 AM