Semesterside for KULKOM3090 - Vår 2007

Sensur er nå tilgjengelig på Studentweb og på oppslag ved siden av SV-infosenter.

Eventuelle ønsker om begrunnelse må sendes på e-post til studiekonsulenten, adelheid.huuse@sv.uio.no. Husk å oppgi emnekode og kandidatnr. i e-posten. Ønske om begrunnelse være fremmet innen utgangen av torsdag 14. juni 2007.

6. juni 2007 10:18

Oversikt over muntlig eksamen. Husk å møte opp i god tid. Sensur vil bli offentliggjort senest i løpet av torsdag 7. juni (oppslag på en av tavlene ved SV-infosenter samt på Studentweb).

29. mai 2007 17:44

Studentevaluering av KULKOM3090, trykk her for nettskjema. Skjemaet tas ned fredag 18. mai.

8. mai 2007 16:49