Siden undervisningen på emnet begynner sent i semesteret, er det ekstra viktig at dere begynner å forberede oppgaveskriving før første forelesning om halvannen uke.

I Fronter-rommet for emnet ligger det nå en oversikt over temaer som dere kan velge blant. Dere finner også en oversikt med noen enkle skriveråd.

Husk at det blir skrivekurs torsdag 11. februar. Det er frivillig, men jeg anbefaler alle å melde seg på.

For å hjelpe dere i gang, inviterer jeg til veiledning tirsdag 9. og onsdag 10. februar. Til første veiledning må dere levere en kort skisse med noen ideer om hva dere vil skrive om og hvordan dere vil gripe det an.

Flere detaljer kommer.

Ta gjerne kontakt allerede nå dersom dere trenger avklaringer for å komme i gang. Første ordinære møtepunkt blir forelesningen 2. februar.

 

mvh

Vebjørn Horsfjord

 

Jan. 22, 2016 4:50 PM

I sammenheng med oppstart av bacheloroppgaven setter fakultetet opp et skrivekurs/-workshop som retter seg konkret mot dette nivået av akademisk skriving. Kurset har som mål å hjelpe dere til bedre å forstå hva som forventes av teksten dere jobber med, samt å hjelpe dere i gang med skriveprosessen. Workshopen vil gjennomgå en rekke strategier for å forstå deres egen skriveprosess bedre, tekstens styrker og svakheter, teknikker for å komme i gang med skriving, og strategier for å komme i mål med teksten.

 

Kurset er satt opp 10.00-13.00, 11. februar i U40.

Til workshopen må dere ta med penn, papir og bærbar PC/mac.

 

 

Vennligst gi beskjed om du ønsker å delta til markus.keller@teologi.uio.no

Dec. 22, 2015 4:56 PM