Vårens masterstudenter på konservering

På starten av våren 2022 har vi hatt masterinnlevering for våre konserveringsstudenter, og vi vil gjerne dele noen av oppgavene som er levert. Elin Braskerud Tangevold har levert en masteoppgave i gjenstandskonservering, og Helle Hallingskog-Hujala og Kaye Patrice Asuncion har levert oppgaver i malerikonservering.

På bildet kan du se Elin på befaring av Tostrupgården.
På bildet kan du se Elin på befaring av Tostrupgården. Foto: Tore Kristiansen

Elin Braskerud Tangevold har nylig levert masteroppgaven «Kjemisk forvitring av Furuli-marmor – En analyse av nedbrytning av marmor i bymiljøet med utgangspunkt i Tostrupgårdens fasadeutforming.» Masteroppgaven handler om kjemisk forvitring av marmor i bymiljøet. Konserveringsstudenten har undersøkt på hvilken måte den norske marmortypen Furuli-marmor blir preget av de klimatiske forholdene i Oslo. Tostrupgårdens (1896) fasadeutforming i marmor har vært studieobjektet. Forskningsarbeidet ligger i krysningspunktet mellom konservering, bygningsvern og geologi. Elin hospiterer våren 2022 ved NIKU.

Helle Hallingskog-Hujalas oppgave «Undersøkelser og konservering av et oljemaleri på lerret» handlet om konserveringen av et oljemaleri på lerret. Før behandling hadde maleriet en rekke skader og var tilslørt av støv og smuss, som gjorde at det var vanskelig å se motivet. Hovedproblemstillingen i oppgaven var å gjøre motivet mer tilgjengelig for publikum gjennom rensing og utbedring av skadene i malerioverflaten. I tillegg ble det utført strukturelle behandlinger for å sikre den videre bevaringen av maleriet. Helle hospiterer også ved NIKU denne våren.

Bildet viser maleriet før og etter Helles behandling.
Bildet viser maleriet før og etter Helles behandling. Maleriet tilhører Drammens Museum. Foto: Helle Hallingskog-Hujala.
Bildet kan inneholde: panne, hud, leppe, frisyre, smil.
Bildet viser Kaye Patrice Asuncion. Foto: Privat.

Kaye Patrice Asuncions oppgave «The remedial conservation of an eighteenth-century painting on canvas. Sustainable surface cleaning systems for use on unvarnished oil paints.» omhandler konserveringsbehandlingen av et 1700-talls ufernissert pendant-maleri på lerret. Oppgaven vektlegger overflaterensingen av maleriet med fokus på å finne rensemetoder som er bærekraftige. Bærekraft i konservering ble derfor et sentralt tema i oppgaven. Kaye hospiterer ved Nasjonalmuseet våren 2022.
 

Bildet viser maleriet til Kaye før og etter behandling. Motivet er en mann med grå, krøllet parykk og lys rosa jakke. Bildet er klarere etter behandling.
Bildene viser maleriet før og etter Kayes behandling. Foto: Kaye Patrice Asuncion.

 

 

Publisert 2. mai 2022 15:06 - Sist endret 4. mai 2022 10:32