English version of this page

Gjennomføring

Her finner du nyttig informasjon om gjennomføringen av masterstudiet og forhold som kan dukke opp underveis.

Noen av sidene det lenkes til i informasjonen under er interne sider for instituttet og krever innlogging med UiO-brukernavn og -passord.

Studieplanen

Studieplanen, er en gjensidig avtale mellom student, veileder(e) og lokalt programråd og skal leveres i 1. semester, med frist 1. desember (gjelder fra og med kullet som starter høsten 2017).  Planen skal fylles ut i samråd med veileder(e), inneholde en plan for resten av masterstudiet og en prosjektbeskrivelse.

Endringer i studieplanen

Du kan, i samråd med veileder(e), søke om endring av studieplanen dersom det er gode grunner til det. Endring kan være forlengelse av planen, endring av teoretisk pensum/prosjektbeskrivelse/veileder(e), deltid/permisjon m.m.

Spesialpensum:

Inntil 10 studiepoeng spesialpensum som del av det teoretiske pensum kan godkjennes av programrådet hvis det er gode grunner til det.

Spesialpensum skal være definert ved kapitler i bøker, artikler eller lignende, og gis en beskrivende tittel. Spesialpensum kan også gis som prosjektoppgave. Hjelpelitteratur for masteroppgave defineres ikke som spesialpensum da dette allerede inngår i arbeidet med masteroppgaven. Spesialpensum skal beskrives av veileder i et eget skjema:

Spesialpensum har egne emnekoder avhengig av fagområde og antall studiepoeng, der studiepoeng blir vurdert etter arbeidsmengde og faglig innhold.

  • Norm: 25 sider (10 +/- avhengig av vanskelighetsgrad) = 1 studiepoeng.

Dersom spesialpensum godkjennes skal du ikke melde deg til spesialpensum i StudentWeb da du blir meldt opp manuelt av studieadministrasjon ved ITA.

Vurderingsform: Muntlig eksamen med to sensorer til stede. Dersom prosjektarbeid inngår tas prosjektarbeidet med i vurderingen. Karakterer: Det benyttes bokstavkarakterer.

Orientering om mulige masterprosjekter:

I løpet av 1. semester (tidlig i oktober) blir det holdt en masterorientering der fagmiljøene presenterer mulige masterprosjekter som vil være utgangspunkt for arbeidet med din masteroppgave. Innen 1. desember må du ha funnet et masterprosjekt og en veileder og ha levert studieplanen. En veileder kan foreslå aktuelle emner i 2. og evt. 3. semester dersom du planlegger å ikke følge vanlig studieløp (husk å sjekke for eventuelle kollisjoner dersom du tar emner utenfor studieløpstabellen).

Ekstern veileder?

Dersom du skal ha en ekstern veileder, vil programrådet peke ut en medveileder med arbeidsforhold ved instituttet og som vil være faglig ansvarlig for deg dersom noe skulle skje i forhold til ekstern part. Eventuelle samarbeid med eksterne i inn/utland må godkjennes av programrådet.

Veiledning:

Veiledningsforholdet er gjensidig forpliktende:

Av deg som student forventes det:

  • at du har normal progresjon.
  • at du har jevnlig kontakt med veileder.
  • at du melder fra til veileder og programkoordinator om avbrudd/pauser i studiene
  • at du har kjennskap til forskningsetiske retningslinjer i forhold til arbeidet med masteroppgaven

Veileder skal:

  • gi veiledning av høy kvalitet.
  • oppmuntre til kontakt og kontinuitet i arbeidet med masteroppgaven. Normen er møte med student ca. 1 gang i uken for å diskutere arbeidet med masteroppgaven. Annet kan avtales dersom du og veileder har blitt enige om det.
  • informere deg og programkoordinator om eventuelle avbrudd/pauser i veiledningen dersom dette vil ha innvirkning på veilederforholdet.
  • informere deg om forskningsetiske retningslinjer i forhold til arbeid med masteroppgaven
  • følge de etiske retningslinjer for veiledere.

Skjemaer som student og veileder får bruk for i løpet av masterstudiet:

Problemer?

Dersom du får problemer i forhold til veileder/veiledning, ta kontakt med programkoordinator på et tidlig tidspunkt.

Skriving av masteroppgave:

I løpet av masterstudiet skal du jobbe med masteroppgave tilsvarende 1 års arbeid (fulltid/60 studiepoeng).

For informasjon om skriving, krav til utseende, maler o.l.:


Kontakt:

Tilbake

Publisert 17. mars 2016 09:35 - Sist endret 16. aug. 2021 13:27