English version of this page

Informasjon til masterstudenter ved ITA

Her finner du nyttig og praktisk informasjon for deg som skal starte eller allerede er student på masterprogrammet i astronomi ved Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA). Dersom du har spørsmål, ta kontakt med programkoordinator.

Studiestart

Informasjon om hva du må gjøre i perioden fra du har takket ja til studieplass på masterprogrammet i astronomi og frem til semesterstart, samt informasjon om studiestart ved ITA og informasjonsmøte for nye studenter.

Gjennomføring

Informasjon om studieplaner, endring av studieplan, emner/spesialpensum, veiledning og masteroppgave.

Masteroppgaven

Informasjon om skriving av masteroppgave, krav til utseende/form og oppgave/forsidemaler.

Avslutning

Informasjon om innlevering av masteroppgave og avsluttende mastereksamen.