English version of this page

Økologi og evolusjon (studieretning)

Studier innen Økologi og evolusjon handler om å forstå hvordan store og små økosystemer på jorda og artene som lever der forandrer seg over tid.

Studieretningen hører til programmet

Biovitenskap (master - to år)