English version of this page

Toksikologi og miljøvitenskap (studieretning)

Er du opptatt av hvordan naturen og mennesker påvirkes av miljøet, enten det er giftige stoffer eller endringer i klimaet? Toksikologi og miljøvitenskap er studieretningen som handler om å forstå hva forurensning er og hvordan giftige stoffer virker på oss og miljøet.

Studieretningen hører til programmet

Biovitenskap (master - to år)