Programmet tar ikke opp nye studenter

Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år)

Dette programmet er under utfasing og tar ikke opp nye studenter, men fagområdene vil inngå i et nytt masterprogram ved navn Europeiske språk.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Praksisblogg

Hvordan er det å være student på internasjonalt prosjektsemester?