Finansiering

Lånekassen er den viktigste finansieringskilden også for utvekslingsstudenter. Det søkes på ordinært søknadsskjema.
Utenlandsoppholdet må være av minst fire ukers varighet for at det skal kvalifisere til støtte fra Lånekassen. Basisstøtten (utdanningsstøtten) er den samme som for studier i Norge. Reisestøtte kommer i tillegg.

Legg merke til at du kan få 15.000 kr. til forberedende språkkurs hvis du skal på Erasmus-opphold av minst et semesters varighet til et ikke-engelskspråklig land. Når du som fremtidig Erasmus-student søker Lånekassen, legg ved eller ettersend kopi av Erasmus-kontrakten, som du får sammen med en del andre ting fra Seksjon for internasjonale programmer før utreise. Erasmus-studenter trenger altså ikke en egen bekreftelse fra Fakultetet.

Stipender og legater

Det er egne stipender for Erasmus-, Nordlys- og Nordplus-studentene, disse er administrert av UiO.

Videre finnes det flere stipender det kan søkes på, se for eksempel:

Det utlyses også stipender i avisene, i Universitas og på UiO sine elektroniske oppslagstavler. Husk at det ofte er nødvendig å sende søknaden i god tid før du skal reise.

Publisert 11. mars 2014 10:37 - Sist endret 11. mars 2014 10:51