Italiensk (studieretning)

En mastergrad i italiensk gir deg en dyp innsikt i italiensk språk, litteratur og kultur, samtidig som du får styrket dine italienskkunnskaper. Ved å skrive en masteroppgave lærer du å gjøre et selvstendig forskningsarbeid under veiledning, og du får fordype deg i et tema som du synes er ekstra interessant.

Studieretningen hører til programmet

Europeiske språk (master - to år)