Hvorfor velge denne retningen?

En mastergrad i tysk gir deg en helt spesiell kompetanse. Fra tysktalende land kommer noen av verdens viktigste bidrag til litteratur, samfunnsvitenskap, filosofi, musikk, teknologi, miljøtenkning.

Emnene på masternivå går i dybden på språk, litteratur og samfunn/kultur. I masteroppgaven fordyper du deg i det området du brenner mest for.

Masterstudiet i tysk gir deg:

  • viktig innsikt i språk, historie, kultur og litteratur – nødvendig for å kommunisere om, med og i tysktalende kulturer
  • solide ferdigheter i praktisk tysk og i å lese tyske tekster på originalspråket – oversettelser blir aldri det samme!
  • forskningsbasert undervisning og personlig veiledning

Med en mastergrad i tysk utvikler du din kritiske sans og styrker dine ferdigheter i selvstendig arbeid, innsamling av informasjon, håndtering av komplekse problemstillinger og i solid, skriftlig fremstilling. Det kan godt være at arbeidet ditt blir et tilskudd til faget!

Tar du praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, blir du godt rustet til den viktige gjerningen som tysklærer. Mastergraden i tysk gjør deg også ekstra kvalifisert på arbeidssteder med tyske kontakter.

Mastergraden i tysk handler også om å lære det egne å kjenne gjennom studiet av det nære fremmede. Og som en bonus blir du bedre i norsk – tysk grammatikk skjerper språket ditt!

Tyskland er eit land for vaksne” (Fredrik W. Thue)

 

Publisert 15. apr. 2014 08:57 - Sist endret 19. nov. 2020 10:18