Filosofi (årsenhet)

Hva er menneskets natur? Kan vi være frie og ansvarlige for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, eller er alt relativt? Gir vitenskapene et enhetlig, uttømmende bilde av verden? Hva avgjør om en handling er moralsk riktig eller gal? Hva gjør et menneskes liv godt?

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?