Fransk (årsenhet)

Fransk språk og kultur gjør seg gjeldende på mange områder og utgjør en viktig del av den europeiske kulturarven. Denne årsenheten gir deg bedre ferdigheter i fransk muntlig og skriftlig og kunnskap om fransk språk, litteratur og kultur.